Adventní liturgie

Adventní liturgii slova obsahující bloky pokání, chval a díků budeme slavit 8. 12. 2021 ve 21.00 – ETF UK (Černá 9), 3. patro. Připravuje 3. ročník.

Biblické texty: https://www.iespraha.cz/ekumenicky-lekcionar/#2021-12-08

Publikováno:
Poslední úprava: