Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2020/2021

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:

Přijímací zkoušky v roce 2021 se konaly pouze formou ústního pohovoru.
Počet podaných přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení: 17 (10+7)
Podmínky pro studium splnilo a bylo přijato: 11 (5+6)
Ke studiu nastoupilo: 10

Počet studentů k 30. 9. 2021: 27 (10 + 7 + 4 + 6*) aktivně, 23 přerušené studium (*4.-6. r.)

Bakalářské zkoušky:

20. 9. 2021:
Gabriela Buknová – s vyznamenáním
Matúš Kočalka
Ondřej Michálek

Magisterské studium:

Studium Ekumeniky dokončuje Barbora Bárta Mráčková (t.č. přerušené studium).
Ke studiu oboru Teologie, spiritualita, etika nastoupili v AR 2021/22 absolventi TKT Matúš Kočalka a Ondřej Michálek.

In memoriam:

V roce 2021 jsme se rozloučili s bratry, kteří nás předešli do Boží slávy.

 • Karel Beinstein (22. 5. 2021) – student TKT před státnicemi.
 • Martin Gruber (31. 10. 2021) – absolvent TKT, student TSE, kněz CČSH.
 • Jan Konzal (16. 11. 2021) – zakládající postava IES, vyučující, biskup ES.

Čtvrtstoletí IES:

Oslavy 25 let IES odložené z roku 2020 se konaly 15. června 2021 v Clubkině v Černošicích za hojné účasti studentů, absolventů, vyučujících a přátel IES. Přítomné pozdravili všichni dosavadní ředitelé IES. Proběhlo též odložené blahopřání k jubileu Pavla Hradilka. Účastníci obdrželi ikonu IES Seslání Ducha svatého ve stylu origami, jejíž tvůrkyní je Klára Jíchová. Poděkování za technickou podporu celé akce patří Pavlu Blaženínovi.

Zahájení akademického roku 2021/2022:

Slavnost Veni creator spiritus se uskutečnila 3. října 2021 v Clubkině v Černošicích. Hlavním bodem programu bylo uvedení Theomuzikálu Františka Bartáka. Účastníky pozdravil proděkan ETF pro rozvoj doc. Petr Gallus. Modlitbu vedl student 1. ročníku Nils Stamberg.

Akademická činnost:

Nově vytvořené volitelné předměty:

Teologie a umělá inteligence (František Štěch), ZS 2020
Postmoderní filosofie náboženství (Filip Härtel), LS 2021

Střed(t)y s teologií:

V LS 2021, kdy probíhala výuka pouze online, jsme pozvali k účasti také absolventy a další zájemce o teologii. Konkrétně šlo o předměty Dějiny dogmatu (Filip Outrata) a Nový zákon (Ladislav Heryán). Akce měla mimo jiné propagační rozměr. Zájem o obě přednášky, zejm. NZ, byl slušný.

Víkendové teologické semináře:

50. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Náš otec Abrahám: paralelní čtení náboženských textů“ se konal 28. 11. 2020 online.

Přednášky:

 • Robert Řehák (Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání): Textový úvod do abrahámovského cyklu
 • Ivana Noble, Tim Noble (EI ETF UK): Křesťanská čtení příběhu Abraháma
 • Joshua Weisberg (ředitel Shana Ba’Aretz, Jeruzalém): Rabínský výklad příběhu Abraháma (v angličtině s tlumočením)

Seminární skupiny:

 • Práce ve skupinách navazovala na přednášky.

Večerní liturgii vedli farář Mikuláš Vymětal a rabín David Maxa.

Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012.

51. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Ekumena v době pandemie“ se konal 14. 5. 2021 online.

Přednášky:

 • Martina Viktorie Kopecká (členka výkonného výboru Světové rady církví): Světová rada církví
 • Olga Navrátilová (členka rady Světového luterského svazu): Světový luterský svaz
 • Filip Outrata (mezinárodní sekretář Mezinárodního ekumenického společenství): Mezinárodní ekumenické společenství
 • Petr Jan Vinš (generální sekretář Ekumenické rady církví): Ekumenická rada církví v ČR

Seminární skupiny:

 • Práce ve skupinkách – reflexe nad proslovem bratra Aloise při novoroční ekumenické bohoslužbě v katedrále sv. Víta v roce 2014.

Večerní liturgii vedli Pavel Hradilek a Ivana Macháčková.

Exercicie:

Adventní duchovní obnovu na téma Ježíšova modlitba vedla Kateřina Kočandrle Bauer. Konala se 10.-13. prosince 2020 online.

Postní duchovní obnovu vedla s. Gisela od 11. do 14. 3. 2021. Šlo o ignaciánský typ obnovy a probíhala online.

Liturgie IES:

Liturgie IES se z důvodu pandemie Covid-19 nekonaly.

Zářijový intenzivní kurz:

Kurz proběhl v termínu 10. – 19. 9. 2021 v budově staré školy ve Strašicích.

Nedělní liturgii 12. 9. předsedal Tomáš Drobík, homilie Petr Jandejsek.

Nedělní liturgii 19. 9. předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Marek Polášek, připravil 2. a 3. ročník.

Další liturgie: Liturgie obnovy křtu a Sedm slov Krista (vedla Daniela Knorrová).

Večerních doprovodných programů se jako hosté účastnili Jana Hofmanová (studentská farářka ETF), Mikuláš Vymětal (farář pro menšiny), Marie Kolářová (kancléřka Arcibiskupství pražského), Martin Korábečný (student, cestovatel), Martin Vaňáč a František Štech (teologové), Lukáš Nosek (arabista, islamolog), Petr Sláma (biblista) s manželkou Lucií.
Vařil Jiří Hort.

Publikační a přednáškové aktivity:

Pavel Hradilek

 • 13. 1. 2021 – celodenní přednáška a beseda o ES na TF JCU pro studenty prof. Vokouna
 • 24. 6. 2021 – setkaní liturgistů na ETF
 • pravidelné redakce časopisu Getsemany jednou za měsíc

Petr Jandejsek

Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Paper „Human being in the perspective of Laudato Si´ and Fratelli Tutti“ pro mezinárodní kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii Creation – Transformation – Theology. University of Osnabrück, 25. – 28. 8. 2021.
 • Paper „The Impact of Social and Sexual Abuse: Theological Reflections“ pro mezinárodní konferenci UNCE The Process of Maturing: Human Childhood and Adulthood in a Theological Perspective. ETF a KTF UK, 2. – 5. 9. 2021.
 • Paper „The Ignatian Key: Facing conflicts by Ignatius and his Companions Today” pro mezinárodní konferenci LEST XIII Dissenting Church: Exploring the Theological Power of Conflict and Disagreement. KU Leuven, 20. – 23. 10. 2021.

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • European Symposion on Spirituality, Ethics and Social Work. Universidad Católica de Murcia [online], 26. 20. 2021.

Publikační činnost:

 • Diskusní příspěvek k článku Karla Šimra „Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého: ‚Vzájemná participace‘ v kontextu teologie diakonie“. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Evangelická teologická fakulta, 2019, roč. 32, 1-2, s. 79-82.
 • „Places of Hope in Social Work and Theology“ In: Hope: Where Does Our Hope Lie? Ed. Miloš Lichner, Lit Verlag, 2021, s. 607-614.
 • (s Ondřejem Fischerem a Martinem Vaňáčem) „Studies of Theology as a Path to Dialogue“ In: Ökumene ist keine Häresie“ Theologische Beiträge zu einer ökumenischen Kultur. Ed. Daniel Munteanu, Verlag Ferdinand Schöningh, 2021, s. 352-365.
 • (s Timem Noble) „Personal and Common Good — Personal and Common Evil. Liberation Theology Perspectives“. European Journal for Philosophy of Religion 12 (2020) 4, s. 45-62.
 • „Marxistické inspirace teologie osvobození“. Křesťanská revue 2/2021.
 • “Člověk a polis” In: Teologická antropologie ekumenicky. Ed. Ivana Noble a Zdenko Širka, Karolinum, 2021, s. 250-267.

Další aktivity:

 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble), junior
 • Organizace semináře s mezinárodní účastí Náš otec Abrahám: Paralelní čtení náboženských textů v židovství a křesťanství, ETF UK a IES Praha [online], 28. 11. 2020.
 • Organizace přednášky Protest and Acquiescence in Reading the Book of Job: Parallel reading of religious texts, ETF UK [online], 11. 12. 2020.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro katolickou teologii / European Society for Catholic Theology
 • Societas Oecumenica

Filip Outrata

 • (a kol.) Demokracie – jak dál? Rizika a výzvy pro Česko a svět. Vyšehrad 2021.
 • Křesťanství a „alternativní rodiny“. Revue Prostor č. 115 – Rodina, ročník XXXVIII, s. 30-33.
 • Křesťané v Gaze vzdorují démonu nenávisti. Deník Referendum, 22. května 2021.
 • Jeho svatost Dalajlama: Etika pro dnešní svět. Vyšehrad 2021 (Překlad).

Martin Vaňáč

Publikační činnost:

 • „Nemoc jako připomínka křehkosti člověka“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, č. 33 (2020/1) Jak reagovat na koronavirus z pozice víry?, s. 19–36.
 • „Evangelická teologie na pražské univerzitě“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, č. 34 (2020/2) 100 let evangelické teologie, s. 43–61.
 • „Josef Cibulka a teologická fakulta v Praze“, in: Michal Sklenář, Kristina Uhlíková, Vít Vlnas (ed.), Josef Cibulka: Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 99-115.
 • „Akolytky a lektorky“, Getsemany, č. 334 (únor 2021)
 • „Hans Küng (1928-2021)“, Getsemany, č. 337 (květen 2021)
 • „Vedení církví v ČR je převážně mužskou záležitostí“, Getsemany, č. 338 (červen 2021)
 • „Pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk“, in: Vladimíra Vaníčková a kol. (ed.), Miloslav kardinál Vlk: Reflexe a vzpomínky: Sborník k 30. výročí intronizace arcibiskupem pražským, Brno, Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 229–248.
 • (spolu s Ondřejem Kolářem) „Člověk v čase“, in: Ivana Noble, Zdenko Širka (ed.), Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky, Praha, Karolinum, 2021, s. 268–291.

Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Referát „Ekumenika jako součást praktické teologie: Odkaz Pavla Filipiho a Josefa Smolíka“ na sympoziu „Církev na cestě Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím“ pořádaném Katedrou praktické teologie ETF UK, Praha (+online), 13. 4. 2021
 • Organizace a moderování semináře „Ekumena v době pandemie“, 51. seminář zájemců o teologii, pořádaný IES, online, 14. 5. 2021

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • “The Heart in the Heartless World? Struggles for What is Central in Human Life”, mezinárodní konference v rámci projektu UNCE, online, 15.–17.10.2020.
 • „Náš otec Abrahám: paralelní čtení náboženských textů.“, 50. seminář zájemců o teologii, pořádaný IES, online, 28. 11. 2020

Přednášky a prezentace:

 • „Ty jsi kněz na věky“, panelová diskuse nad nově vydanou knihou rozhovorů s Ludmilou Javorovu, Dominikánská 8, online, 4. 11. 2020
 • „Ekumenické aspekty eucharistie“, přednáška v rámci vzdělávání Společné cesty, Černošice (+online), 5. 6. 2021
 • „Ekumenické minimum“, přednáška a seminář v rámci kurzu „S dětmi na cestě víry“ (kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí), online, 8. 6. 2021
 • „Křesťanské tradice v Evropě“, přednáška v rámci Ekumenického setkávání s Biblí a uměním na téma „Češi a Evropa“ (Kam patříme?), Janské Lázně, 23. 7. 2021

Členství v institucích a další aktivity

 • Předseda spolku IES
 • Šéfredaktor časopisu Getsemany
 • Člen Sdružení evangelikálních teologů
 • Člen Společnosti pro církevní právo
 • Člen školské rady VOŠ Jabok (jmenovaný zřizovatelem)
 • Člen akademického senátu ETF UK
 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble)
 • Výuka na ETF UK; výuka v rámci akreditovaného kurzu Nemocniční kaplan
 • Přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv. Terezie v Praze–Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž
 • Pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické
 • Občasná spolupráce s médii např. Český rozhlas, Magazín Christnet
 • Účast v sérii debat v rámci projektu Otevřené společnosti „Genderman“ o rovných příležitostech žen a mužů v české společnosti, online, srpen – prosinec 2020