Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2016/17

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:
Přijímací zkoušky se konaly 1. 6. a 5. 9. 2017
Počet podaných přihlášek: 26 (10 + 16)
Přijímacích zkoušek se účastnilo: 15 (1+ 14)
Podmínky úspěšného složení přijímacích zkoušek splnilo a bylo přijato: 11 (0+ 11)
Ke studiu nastoupilo: 10
Počet studentů: 28 (9+9+10) aktivně, 14 přerušené studium

Bakalářské zkoušky:
16.2. 2017 Vojtěch Furák
22.6. 2017 Monika Henčlová, Ester Cvejnová, Camelia Isaic (její bakalářskápráce na téma Courage in Nicolae Steinhardt’s Life and Theologyzískala cenu děkana za nejlepší práci ve své kategorii)

Magisterské studium: od jara 2017 probíhají jednání o znovuotevření magisterského oboru Teologie, spiritualita, etika. Počítá se se zapojením teologů z Centra teologie, filosofie a mediální teorie. Obor se otevře, bude-li dost uchazečů.

Víkendové teologické semináře:
44. víkendovýseminář pro zájemce o teologii „Křesťanství a demokracie“ se konal ve dnech 28. a 29. května 2017 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Přednášky:
Marc Boss (ředitel Fonds Ricoeur, Paris): Virtues and Politics: Alasdair MacIntyre on Liberal Democracy
Martin Šimsa (FF UJEP): Křesťanství a sekulární demokracie
Filip Outrata (ETF UK): Prorocká funkce náboženství a demokracie
Daniel Bartoň (ETF UK): Náboženské symboly a neutralita veřejného prostoru

Seminární skupiny:
Marc Boss: A systematic proposal on political theology
Jan Černý (ETF UK): Křesťanský chiliasmus jako prostředek demokratizace společnosti u Roberta Kalivody
Liturgii předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Ivana Macháčková (příprava 1. ročník)

45. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Spiritualita v teologii aneb mají si teologie a spiritualita co říct?“ se konal ve dnech 10. a 11. 11. 2017 na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Přednášky:
Denisa Červenková (KTF UK): Spiritualita jako „duše teologie“
Ivana Noble (ETF UK): koreferát+ přednáška Kritické myšlení, noc duše a duchovní pokrok
Kateřina Kočandrle Bauer (ETF UK):„Vše vBohu a pro Boha“: panenteismus ve vztahu ke křesťanské spiritualitě
Petr Jandejsek(Jabok/ETF UK): Co nás učí o spiritualitě teologové osvobození (Comblin a Ellacuría)
Seminární skupiny:Pavel Hradilek (IES): Spiritualita vliturgické teologii
Martin Vaňáč (ETF UK): Spiritualita v ekumenické eklesiologii
Liturgii předsedal Tomáš Drobík, homilie Radek Šoustal (příprava 2. ročník)

Další víkendový seminář se uskuteční 13. –14. 4. 2018 a bude se věnovat Liturgické obnově církví vzešlých z reformace.

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018:
Zahájeníse konalo 20. 9. 2017 v budově ETF. Hlavním hostem byl David Novák, předseda Rady CB. Pozdravy přítomným přednesli dále ředitelka Ekumenického institutu ETF UK prof. Ivana Noble a dr. Vladimír Roskovec. Modlitbu vedli Martina Lokvencová a Jiří Musil (2. roč.). Hudbou doprovázela skupina Deše pod uměleckým vedením Kláry Jíchové.

Setkání absolventů:
Celodenní setkání absolventů se uskutečnilo v sobotu 20. května 2017 na Jaboku. Martin Šály a Petr Jandejsek referovali o svých disertačních pracích. Diskutovaly se nápady na propagaci studia na IES.
Večerní setkání absolventů proběhlo vrámci podzimního víkendového semináře vpátek 10. listopadu 2017 na Jaboku. O svých bakalářských pracích, které získaly cenu děkana, referovaly Inga Dremljuk a Camelia Isaic. Pavel Kočnar přednesl nabídku absolventům IES zapojit se do duchovenské služby ve vězení.

Exercicie:
Postní duchovní obnova proběhla v klášteře ve Štěkni ve dnech 30. 3. –2. 4. 2017. Doprovázela sestra Gisela z řádu sester sv. Josefa.
Adventní duchovní obnova se bude konat opět v klášteře ve Štěkni ve dnech 30. 11. –3. 12. 2017. Povede ji René Milfait.

Liturgická spolupráce s fakultou:
V letním semestru 2017 jsme se pokusili s fakultním kaplanem prof. Štefanem zorganizovat společné bohoslužby pro studenty fakulty a institutu. Podařilo se to na popeleční středu 1. 3. 2017. Další bohoslužba plánovaná na konec semestru se neuskutečnila pro organizační nedorozumění. Spolupráce zůstává otevřená, ale s časových důvodů se neplánuje na nejbližší období.

Zářijový intenzivní kurz:
Kurz proběhl v termínu 24. 9. –1. 10. 2017 v domě komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích.
Nedělní liturgii předsedal Marek Bendy Růžička, homilii měl Ondřej Píš, připravoval 3. ročník.
Při nedělním zahájen proběhla liturgie obnovy křtu (hudba Franta Barták), v pátek potom liturgie sedmi slov na kříži (vedla Daniela Knorrová).

Večerní doprovodné programy zahrnovaly prezentaci konference International Ecumenical Fellowship ve Wittenberguod Filipa Outraty, diskusi o ekumenické duchovní službě v AČR s kaplanem Petrem Šabakou a diskusi o zkušenostech s ekumenismem nejen z Plzeňské diecéze s biskupem Tomášem Holubem.

IES se zapojilo do projektu GIVT: Vpřípadě nakupování ve-shopech je možné finančně podpořit IES. Více na stránkách www.iespraha.cz.

Další aktivity:
Pavel Hradilek
25.10.2016 kázání ve starokatolické rotundě sv. Kříže a následná besedav Communiu se mnou coby „ekumenickým hostem“
26.1. a 8.6.2017 moderování pravidelného setkání liturgistů ČR
18.6.2017 účast na oslavě padesátin Petra Slámy v Brandýse nad Labem
11.10.2017 vedení ekumenické biblické hodiny v Černošicích
13.11.2017 přednáška pro kněze Plzeňské diecéze CČSH v Mirovicích

Petr Jandejsek
11. 11. 2016 Účast na Ježíšově poslání – přednáška na mezioborové konferenci Neštěstí a participace
1. 2. 2017 Článek „S teologií osvobození máme společného možná víc, než by se na první pohled zdálo“ na portálu Christnet
22. 6. 2017 Rozhovor o IES pro radio Proglas (s Ivanou Noble, redaktor Filip Breindl)
4. 11. 2017 Spiritualita ve vzdělávání vpomáhajících profesích–konference ETF UK a VOŠ Jabok ve spolupráci s HTF UK a KTF UK
11. 11. 2017 Conás učí o spiritualitě teologové osvobození – přednáška na víkendovém semináři IES
28. 11. 2017 Vzdělávání k sociální práci jako volba pro spravedlnost–přednáška na konferenci Sociální a emancipační role církví a křesťanů

Martin Vaňáč
3. ledna 2016 Přednáška a beseda ve Společné cestě na téma „Papež a synoda biskupů o rodině“
7. února 2016 Přednáška a beseda ve Společné cestě na téma „Společné slavení eucharistie/večeře Páně“
28. února 2016 Účast v panelové diskusi na téma „Rodina jako prostor učení se solidaritě s blízkými i vzdálenými“ v rámci česko-německé konference Sdružení Ackermann-Gemeinde na téma „Solidarita v rodině a ve společnosti“
Duben –květen 2016 Úvodní přednášky a diskuse v rámci dopoledních kurzů Alfa ve farnosti sv. Terezie vKobylisích
6.-7. května 2016 organizace 42. víkendového semináře Institutu ekumenických studií v Praze a Evangelické teologické fakulty pro zájemce o teologii na téma „Ekumenický dialog –situace a výhledy“
17. června 2016 Přednáška na téma „Klerikalismus“ v rámci diskusního večera v pastoračním centru sv. Márie Magdalény při farnosti Bratislava –Rusovce
11. července 2016 Přednáška na téma „2. století“ během letního soustředění Společné cesty ve Strašicích
21. října 2016 Účast vpanelové diskusi na téma „Naděje a úzkosti křesťanů v současné Evropě“ vrámci II. Fóra dialogu České křesťanské akademie na téma „Křesťanská identita a demokratická kultura vměnící se Evropě“
Účast vpořadu ČT „Křesťanský magazín“, dva komentáře pro Český rozhlas (o synodě biskupů a o návštěvě papeže Františka vLundu), články v Magazínu Christnet a v Getsemanech.
Pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické, účast na 9. zasedání Leuenberského synodu (v Praze 25.-26. listopadu 2016