Pro absolventy a veřejnost

Institut ekumenických studií spoluzajišťuje bakalářský studijní program ve svazku Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pojďte studovat Teologii křesťanských tradic! Přihlášky ve druhém kole do 11. srpna 2019. Letáček ke stažení ZDE.

Nabízíme Vám stručný přehled výhod studia oboru teologie křesťanských tradic:

  • Studium „Teologie křesťanských tradic“ je přiměřeně náročné, je uzpůsobeno časovým potřebám pracujících lidí nebo studentů jiných oborů.
  • Studium probíhá jednou týdně, a to ve středu od 17:30 do 21:00. Část výuky probíhá také o sobotách (cca 2-3 soboty za rok).
  • Jde o univerzitní studium teologie. Garantem vysoké úrovně studia a naší domovskou fakultou je Evangelická teologická fakulta UK v Praze.
  • Vyučující, stejně jako studenti, jsou příslušníky různých křesťanských církví: evangelíci, katolíci, pravoslavní, husité, evangelikálové atd. Studentem může být i člověk bez církevní příslušnosti.
  • Institut klade důraz na otevřenost, toleranci, ochotu naslouchat tomu druhému. Studium probíhá v přátelské atmosféře a v otevřeném společenství.  
  • Na institutu studují ženy i muži, Češi, Slováci a příslušníci dalších národů. Výuka probíhá v českém jazyce (se dvěma příjemnými slovenskými výjimkami) a klade důraz na individuální přístup k studentům a samostatnou práci.
  • Studium je bezplatné. Poplatky za nestandardní studium se řídí vysokoškolským zákonem.

Institut ekumenických studií můžete kontaktovat telefonicky na čísle 221 988 626, emailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám zavoláme zpět a zašleme podrobnější informace o studiu.

Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., ředitel IES

Ivana Bezděková, studijní referentka

Email: tkt@etf.cuni.cz

Telefon: 221 988 626