Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2022/2023

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK
Přijímací zkoušky v roce 2023 se konaly formou ústního pohovoru.
Počet podaných přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení: 23 (14+9)
Podmínky pro studium splnilo a bylo přijato: 14 (9+5)
Ke studiu nastoupilo: 12 (z toho 2 bývalí studenti do 2. r.)

Počet studentů k 31. 10. 2023: 29 (10+8+5+6) aktivně, 24 přerušené studium

Bakalářské zkoušky
31. 1. 2023      Vít Luštinec
18. 9. 2023      Marek Polášek

Zahájení akademického roku 2023/2024
Studenti a vyučující se připojili k celofakultním bohoslužbám 8. října 2023 v kostele Svatého Martine ve zdi. Předsedala studentská farářka Jana Hofmanová, evangelijní perikopu četl student TKT Dominik Šefčík. Po bohoslužbách pokračovalo setkání účastníků v kavárně.

Akademická činnost
Volitelné předměty: s velkým úspěchem se setkaly předměty vedené našimi absolventy

 • Český duchovní film 60. let (Miroslav Zvelebil)
 • Hudba, teologie, spiritualita (Filip Härtel)

Seminář Jak čtou Židé Bibli
Rozhovor s českým reformním rabínem Davidem Maxou na téma „Jak čtou Židé Bibli“ se uskutečnil ve středu 22. 3. 2023 na ETF UK. Pořádal vyučující Mikuláš Vymětal.

Víkendové teologické semináře
54. víkendový seminář pro zájemce o teologii „‘Nebraňte jim jít ke mně‘: uvádění dětí do křesťanství“ se konal 4.-5. 11. 2022 na Jaboku.
Přednášky:

 • Doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. (HTF UK): Současné děti a vedení k víře – cesta mezi autenticitou a teorií
 • F. Lenka Ridzoňová (předsedkyně Poradního odboru pro práci s dětmi Českobratrské církve evangelické): Příklady práce s dětmi v církvích
 • F. Pavel Fér (předseda Dětského odboru Církve bratrské): Příklady práce s dětmi v církvích
 • ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK/Pedagogické centrum při Arcibiskupství pražském): Hodnotová výchova [online]
 • PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. (HTF a 3LF UK/TF JU/Jabok): Výzvy v náboženské výchově
 • ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. (Katechetické sekce České biskupské konference): Katecheze dětí ve světle posledních církevních dokumentů

Paralelní semináře:

 • Jak probouzet zájem o víru a osobní vztah s Bohem u dětí raného školního věku: Jana Zajícová, autorka knihy Bůh je tady! (Portál 2018), vyučuje na Jaboku
 • Jak komunikovat víru při doprovázení neslyšících lidí: Alena Voráčová (pastorační asistentka) ve spolupráci s Romanou Petráňovou (tlumočnicí v českém znakovém jazyce) z katolické farnosti pro neslyšící
 • Participace dětí při bohoslužbách: Pavel Hradilek, autor knihy Bohoslužba jako cesta k smíření: křesťanská liturgika (IES 2018), vyučuje na Institutu ekumenických studií

Večerní liturgii připravili studenti 2. ročníku TKT, předsedala Jana Hofmanová, homilie Petr Ferdus.
Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012.

55. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Jesus in an interreligious perspective“ se konal 28.-29. 4. 2023 na ETF UK.
Přednášky:

 • Prof. Martien Brinkman (Professor (ret.) of Ecumenical/Intercultural Theology, Vrije Universiteit, the Netherlands): Where is Jesus at home? (online)
 • Prof. Lejla Demiri (Chair of Islamic Doctrine, Center for Islamic Theology, University of Tübingen, Germany): Embrace and Disgrace: Israeli Jews‘ Ambivalence to the Figure of Jesus
 • Dr. Marcie Lenk (Lecturer in patristics, Jewish and Christian texts, Jerusalem, Israel): Jesus: Saint and Prophet of Islam

Paralelní semináře:

 • Lejla Demiri: Islamic reading of Jesus (in English)
 • Marcie Lenk: Talmudic Legends of Jesus (in English)
 • Mikuláš Vymětal: Jesus in Israeli Art (in Czech)
 • Lukáš Klíma: David Flusser’s concept of Jesus (in Czech)

Večerní „multireligious moment of spiritual reflection” vedla Jana Hofmanová za přispění Lejly Demiri a Marcie Lenk.
Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012. Hlavní přednášky jsou postupně publikovány v časopisu Getsemany.

Exercicie
Adventní duchovní obnova se nekonala pro malý zájem studentů.

Postní duchovní cvičení se konala 30. 3. – 2. 4. 2023 ve Štěkni. Doprovázel Mgr. Daniel Majer, farář Církve československé husitské.

Liturgie IES

 • 4. 11. 2022 v 19 hod. na VOŠ Jabok v rámci víkendového semináře pro zájemce o teologii (příprava 26. 10. po výuce, připravuje 2. ročník), předsedá Jana Hofmanová (ČCE), homilie Petr Ferdus
 • 30. 11. 2022 ve 21 hod. na ETF UK, 3. patro – adventní liturgie, dřeviny zajistila Martina Lokvencová
 • 11. 1. 2023 ve 21 hod. na ETF UK, 3. patro – liturgie ze Křtu Páně (příprava 4. 1. po výuce, připravuje 3. ročník), homilie Karolína Bergmanová
 • 22. 2. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – liturgie z Popeleční středy, předsedal Tomáš Drobík (ČCE)
 • 22. 3. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – postní liturgie (příprava 15. 3. po výuce, připravuje 2. ročník), předsedal Daniel Majer (CČSH), homilie Pavel Medek
 • 28. 4. 2023 v 19.30 na ETF UK, kaple – modlitba v rámci víkendového semináře
 • 17. 5. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – liturgie ze svátku Nanebevstoupení Páně (příprava 10. 5. po výuce, připravuje 1. ročník), předsedal Marek Bendy Růžička (SKC), homilie Filip Žilka

Zářijový intenzivní kurz
Kurz proběhl v termínu 15. – 24. 9. 2023 v budově staré školy ve Strašicích.
Nedělní liturgii 17. 9. předsedala Jana Hofmanová, homilie Jiří Hort.
Nedělní liturgii 24. 9. předsedal Petr Sláma, homilie Petra Klašková, připravil 3. ročník.
Další liturgie: liturgii obnovy křtu a liturgii svatého kříže vedla Daniela Knorrová.
Večerních doprovodných programů se jako hosté účastnili Jana Hofmanová (studentská farářka ETF), Petr Bruna (absolvent, YMCA Praha), Petr Vaďura (farář ECM Plzeň), Pavel a Michaela Kočnarovi (absolventi).
Vařil Jiří Hort.
Kurz byl podpořen grantem „Intenzivní teologický kurz pro studenty ETF UK“ z Nadačního fondu Věry Třebické Řivnáčové ve výši 40.000,- Kč. Díky tomu hradili účastníci snížený příspěvek.

Publikační a přednáškové aktivity
Pavel Hradilek

 • 8. 9. 2022 – přednáška Slavení liturgie v čase pronásledování církve – svědectví ze 70. a 80. let 20. století v rámci 2. ročníku letní školy církevních dějin v Litoměřicích
 • 19.-20. 10. 2022 – instalace ČOV u staré školy ve Strašicích
 • 25. 11. 2022 – přednáška Úloha předsedajícího v liturgii na setkání liturgické iniciativy Coeny při příležitosti 20 let existence
 • Příprava a moderování setkání liturgistů 26. 1. 2023 na ETF v Praze a 15. 6. 2023 na CMBF UP v Olomouci
 • Pravidelné redakce časopisu Getsemany jednou za měsíc; 8 vlastních příspěvků v tomto období
 • Moderování přípravy na liturgie IES (přibližně jednou za měsíc)
 • Vydání publikace Pražská obec ES 1983-2007, vlastním nákladem, srpen 2023, 189 str.

Petr Jandejsek
Účast na konferencích (s referátem):

 • International Scientific Doctoral and Post-Doctoral Conference Anthropology of Hope, 28.-29. 5. 2023, Fortna, příspěvek ‘From Dangerous Memory to Dangerous Hope’.
 • Kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii EUROPE: Spiritual Resources for the Future,  30. 8. – 2. 9. 2023, Pécs, Maďarsko, příspěvek ’Political anthropology of Pope Francis as a challenge for Europe’
 • Konference Josef Zvěřina a teologie agapé, 8. 9. 2023, Jabok, příspěvek ‚Tradice jako paměť církve‘

Publikační činnost:

 • Palestinská teologie osvobození. Dingir. 2023, roč. 26, č. 3, s. 89-91.
 • The Divine Character of Human Rights and Duties: A Theological Enquiry in the Context of the Border Regions in the Czech Republic. AUC Theologica. 2022, roč. 12, č. 2, s. 103-120.

Další aktivity:

 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble), junior.
 • Organizace semináře s mezinárodní účastí Jesus in an interreligious perspective. ETF UK a IES, 28.-21. 4. 2023.
 • Organizace semináře ‘Nebraňte jim jít ke mně‘: uvádění dětí do křesťanství. ETF UK, IES a Jabok, 28.-21. 4. 2023.
 • Člen pastorační rady římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro katolickou teologii / European Society for Catholic Theology
 • Societas Oecumenica

Ivana Macháčková
Účast na konferencích:

 • Teologická konference Bringing Faith and Theology Closer, Lublin, 23.-27. 10. 2022, přednáška ‚Churches in the Czech Republic – Past and Presence‘

Další aktivity:

 • Předsedkyně rady starších vinohradské farnosti CČSH

Martin Šály
Publikační činnost:

 • Šály, M., Teologie Jana Konzala. In: Jan Konzal, Vybrané spisy I. CDK, Brno, 2023.

Miroslav Zvelebil
Publikační činnost:

 • „Český duchovní film 60. let II: Mučedníci lásky (2. část).“ In: Getsemany 7-8, 2023, s. 199-205.
 • „Český duchovní film 60. let II: Mučedníci lásky (1. část).“ In: Getsemany 6, 2023, s. 157-163.
 • „Křesťanské texty písní Marty Kubišové II.“ In: Getsemany 5, 2023, s. 129-138.
 • „Český duchovní film 60. let: Holubice“. In: Getsemany 4, 2023, s. 92-105.
 • „Křesťanské texty písní Marty Kubišové I.“ In: Getsemany 11, 2022, s. 275-280.
Publikováno:
Poslední úprava: