Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2021/2022

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:
Přijímací zkoušky v roce 2022 se konaly pouze formou ústního pohovoru.
Počet podaných přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení: 20 (9+11)
Podmínky pro studium splnilo a bylo přijato: 12 (8+4)
Ke studiu nastoupilo: 11

Počet studentů k 30. 9. 2022: 26 (11+6+5+4*) aktivně, 26 přerušené studium (*4.-6. r.)

Bakalářské zkoušky:
1. 2. 2022        Hana Hošková
17. 6. 2022      Martin Korábečný
19. 9. 2022      Kristina Hrehová, Ján Hreha

Magisterské studium:
Studium Ekumeniky dokončuje Barbora Bárta Mráčková (t.č. přerušené studium).
Ke studiu oboru Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika nastoupili v AR 2022/23 absolventi TKT Hana Hošková a Petr Bruna.

Zahájení akademického roku 2022/2023:
Setkání k zahájení akademického roku se uskutečnilo 2. října 2022 v Clubkině v Černošicích. Účastníky pozdravil nový děkan ETF UK doc. Jan Roskovec, ThD. a sekretář International Ecumanical Fellowship Mgr. Filip Outrata, PhD. Modlitbu vedl absolvent-vyučující Ing. Martin Šály, ThD. O hudbu se postaraly Barbora Bárta Mráčková a Markéta Koutská.

Akademická činnost:

Nově vytvořený volitelný předmět:
Teologie misie (Pavol Bargár), LS 2022

Víkendové teologické semináře:
52. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Člověk v době digitálních technologií: teologické perspektivy“ se konal 12.-13. 11. 2021 na Jaboku.

Přednášky:

 • František Štěch, Th.D. (Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu a Institut ekumenických studií ETF UK): Teologie v souřadnicích digitální kultury: úvod do tématu
 • Gábor Ambrus, Ph.D. (Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu ETF UK): Úvod k filmu „The Social Dilemma“ (USA, 2020)
 • Mgr. Jiří Dosoudil (Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu ETF UK, doktorand KTF UK, programátor): Možnosti využití AI v teologii – pohled softwarového vývojáře
 • Marek Polášek, Ph.D. (student 3. ročníku TKT na ETF UK): Golem nebo Barbucha? (Naše obavy z umělé inteligence)
 • Mgr. Jana Glivická (studentka 3. ročníku TKT na ETF UK): Mystika, psychedelika a virtuální realita

Seminární skupiny:

 • Práce ve skupinách navazovala na film.

Večerní liturgii připravili studenti 2. ročníku TKT, předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Luboš Tomandl.
Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012.

53. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka“ se konal 18.-19. 3. 2022 na Jaboku.

Přednášky:

 • Belden C. Lane (Jesuit faculty at Saint Louis University): Richard Rohr (online)
 • Ladislav Heryán (Jabok, CMTF UP): Richard Rohr a změna paradigmatu v trojiční teologii
 • Alois Křišťan (Jabok, TF JU): koreferát
 • Petr Gallus (ETF UK): Rohrova “teologie”
 • Štěpánka Paluchníková (studentka ETF UK): koreferát
 • Pavel Hošek (ETF UK): Způsob komunikace Rohrova pojetí Boha
 • Ondrej Lazur: koreferát
 • Denisa Červenková (KTF UK): Mezi duší a Duchem: transformační spiritualita R. Rohra v pastorační praxi
 • Petr Glogar (Duchovní centrum Fortna): koreferát

Seminární skupiny:

 • Petr Gallus:Člověk, dobro a zlo podle Richarda Rohra
 • Ladislav Heryán: Hledání vztahu mezi Ježíšem z Nazareta a univerzálním Kristem
 • Ondrej Lazur: Pastorační dopady spirituality Richarda Rohra

Večerní liturgii připravili studenti 2. ročníku, předsedal Marek Lukášek, homilie Tomáš Matuška.
Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012.

Exercicie:
Adventní duchovní obnova byla plánovaná do Jiřetína pod Jedlovou v klášteře sester Boží lásky od čtvrtka 2. 12. večer do neděle 5. 12. oběda s Karlem Šimrem. Pro nízký počet přihlášených se nekonala.

Postní duchovní obnova se konala na zámku sester Societas Jesu ve Štěkni pod vedením Karla Šimra od 31. 3. do 3. 4. 2022.

Liturgie IES:

 • 12. 11. 2021 asi v 19 hod., v rámci tematického teologického semináře, Jabok (Salmovská 8, Praha 2): připravuje 2. ročník, příprava 3. 11. ve 21 hod.
 • 8. 12. 2021 ve 21,15 na ETF UK ve 3. patře, adventní liturgie: připravuje 3. ročník, příprava 1. 12. ve 21 hod.
 • 12. 1. 2022 ve 21,15 na ETF UK ve 3. patře, liturgie ze Křtu Páně: předsedá Jana Hofmanová (studentská farářka ETF UK), připravuje 1. ročník, příprava 5. 1. ve 21 hod.
 • 2. 3. Popeleční středa, liturgie smíření, 21,15, ETF UK, 3. patro
 • 18. 3. asi v 19,30, v rámci tematického teologického semináře, Jabok (Salmovská 8, Praha 2), připravuje 2. ročník, příprava 9. 3. ve 21 hod.
 • 20. 4. Velikonoční liturgie, 21,15, ETF UK, 3. patro, připravuje 3. ročník, příprava 6. 4. ve 21 hod.
 • 18. 5. Liturgie na konci semestru, 21,15, ETF UK, 3. patro, připravuje 1. ročník, příprava 11. 5. ve 21 hod.

Zářijový intenzivní kurz:
Kurz proběhl v termínu 9. – 18. 9. 2022 v budově staré školy ve Strašicích.
Nedělní liturgii 11. 9. předsedal Karel Šimr, homilie Jiří Hort.
Nedělní liturgii 18. 9. předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Markéta Ryšavá, připravil 3. ročník.
Další liturgie: Liturgie obnovy křtu a Liturgie svatého kříže (vedla Daniela Knorrová).
Večerních doprovodných programů se jako hosté účastnili Jana Hofmanová (studentská farářka ETF), Marek Polášek (student 4. ročníku TKT), Karel Šimr (TF JU), Martin Vaňáč (ETF UK), Petr Miencil (MV ČR) a Filip H. Härtel).
Vařil Jiří Hort.

Publikační a přednáškové aktivity:
Pavel Hradilek

 • 8. 9. 2022 – přednáška Slavení liturgie v čase pronásledování církve – svědectví ze 70. a 80. let 20. století v rámci 2. ročníku letní školy církevních dejin v Litoměřicích
 • 25. 11. 2022 – přednáška Úloha předsedajícího v liturgii na setkání liturgické iniciativy Coeny při příležitosti 20 let existence
 • leden a červen 2022 – setkání liturgistů na ETF
 • pravidelné redakce časopisu Getsemany jednou za měsíc

Petr Jandejsek
Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Příspěvek na výjezdním zasedání ETF UK v Peci pod Sněžkou 3.-5. 6. 2022 na téma „Svoboda jako teologické téma“.
 • Příspěvek „V dialogu s teology osvobození“ pro konferenci Sociálně etická orientace CČSH. HTF UK, 10. 11. 2022.

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • Konference SO ČBK Člověk a práce – etické a sociální výzvy současnosti [online]. 25. 11. 2021

Publikační činnost:

 • ‚Pojetí hříchu u papeže Františka,‘ Křesťanská revue 4/2021.
 • ‚Dosvědčovat bezpráví,‘ Křesťanská revue 89, č. 2, 2022, s. 7-9.
 • ‚человек и полис,‘ in: Кто есть человек? Богословская антропология, ed. Ivana Noble, Zdenko ŠIRKA et al. Москва: Издательство ББИ, 2022. 388-416.
 • ‚With the Coronavirus Pandemic at the Crossroads: Reflections of Czech Students,‘ in: Doing Climate Justice: Theological Explorations, ed. Jan Niklas Collet et al. ‎ Brill I Schoeningh, 2022, 159-174.

Další aktivity:

 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble), junior.
 • Organizace semináře s mezinárodní účastí Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka. ETF UK, IES a Jabok, VOŠ Jabok 18.-19. 3. 2022.
 • Přednášky na kurzech Alfa a Beta v římskokatolické farnosti Kutná Hora
 • Člen pastorační rady římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro katolickou teologii / European Society for Catholic Theology
 • Societas Oecumenica

Martin Vaňáč
Publikační činnost:

 • „Náboženská víra podle sčítání v České republice“, Getsemany č. 345 (únor 2022)
 • „Náboženská víra podle sčítání na Slovensku“, Getsemany č. 346 (březen 2022)
 • „Mezi evangeliem a politikou: Zápas o „křesťanské hodnoty“ v ČR tváří tvář evropské migrační krizi v letech 2015–2016“, Salve 2022/2
 • Úvodníky v časopise Getsemany

Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Referát „Praktický ekumenik“ na sympoziu „Volat církev*: Josef Smolík – sto let“ pořádaném Katedrou praktické teologie ETF UK, Praha, 8. 3. 2022

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • „The Process of Maturing: Human Childhood and Adulthood in a Theological Perspective“, mezinárodní konference UNCE, Praha, 2.-5. 9. 2021.
 • „Současnost a dějiny náboženské tolerance“, sympozium pořádané ETF UK, Praha, 12. 10. 2021
 • „Konference o synodalitě“, pořádala KTF UK, Praha, 12. 10. 2021
 • „Společně“, konference věnovaná kaplanské službě v kategoriální pastoraci, pořádala ČKA, Praha, 14. 10. 2021
 • „Ökumene ist keine Häresie“, Online-Tagung, Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn, Institut für Ökumenische Forschung in Strasbourg, Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung in Tübingen, 10. 11. 2021 (online)
 • „Člověk v době digitálních technologií: teologické perspektivy“, seminář pořádaný ETF UK, IES a Jabok, VOŠ Jabok 12.-13. 11. 2021.
 • Kolokvium „Církve v období normalizace (Církevněhistorické kolokvium)“ pořádaném Výzkumným centrem pro církevní a náboženské dějiny ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, 1. 4. 2022 (online)
 • Sympozium „Jan Milíč Lochman 1922–2004“ pořádaném ETF UK, 5. 4. 2022

Přednášky a prezentace:

 • „Křesťanské pojetí času“, přednáška v rámci Noci vědců, UK, Praha, 24. 9. 2021
 • Přednáška „Kardinálové katolické církve“ v rámci pastorální konference poděbradského seniorátu, Mělník, 14. 12. 2021
 • „Sloužit a slavit“, přednáška v rámci programu Juniorská Univerzita Karlova, ETF UK, 24. 5. 2022
 • „Reakce církví na válku na Ukrajině“, přednáška pro český region IEF, Praha, 7. 6. 2022

Členství v institucích a další aktivity:

 • Předseda spolku IES
 • Šéfredaktor časopisu Getsemany
 • Člen Sdružení evangelikálních teologů
 • Člen Společnosti pro církevní právo
 • Člen školské rady VOŠ Jabok (jmenovaný zřizovatelem)
 • Člen akademického senátu ETF UK
 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble)
 • Výuka na ETF UK
 • Přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv. Terezie v Praze–Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž
 • Pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické
 • Občasná spolupráce s médii např. Český rozhlas, Magazín Christnet
Publikováno:
Poslední úprava: