Liturgická obnova církví vzešlých z reformace

Pavel Kolář – Dosavadní průběh liturgické obnovy (Závěry kongresu Societas liturgica)
Ivana Procházková – Příprava českého vydání The United Methodist Book of Worship
eucharistická liturgie – připravuje 1. ročník, předsedá Marek Lukášek
Marek Lukášek – Obnova liturgie sboru CČE v Českém Brodě
David Beňa – Bohoslužebná agenda CB
František Kunetka – Teologické principy liturgické obnovy (liturgické shromáždění, mystagogie, eulogie)
panelová diskuse – Předpoklady liturgické obnovy (panel přednášející, moderuje Jan Klípa)

seminární skupiny
Jan Klípa: Nové trendy uspořádání liturgického prostoru
Daniela Knorrová: Smysl a náplň liturgické hudby
Pavel Hradilek: Adaptace eucharistické modlitby Apoštolské tradice napříč církvemi