Úterý velikonoční A

Pondělí, úterý a středa velikonoční

SZ texty reflektují klíčové čtení velikonoční vigilie o průchodu Izraelitů Rákosovým mořem. V pondělí (Ex 14, 10-31; 15, 20-21) je tento text opakován. V úterý (Ex 15, 1-18) je znovu zařazeno kantikum, které po tomto čtení následuje. Ve středu (Joz 3, 1-17) se čte tematicky obdobný text o přechodu Izraelitů přes Jordán.

NZ text pondělí (Ko 3, 5-11) a navazující v úterý (Ko 3, 12-17) pracují s obrazem oblékání křestního roucha: „když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky, a oblékli toho nového“ (Ko, 3, 9-10), „Oblečte se tedy jako vyvolení boží…“ (Ko 3,12). Středeční evangelium (Mt 28, 1-10) je opakováním evangelia vigilie o setkání žen se Zmrtvýchvstalým.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: