Úterý po 7. neděli velikonoční A

7. neděle velikonoční A

Tématem neděle je boží sláva. Evangelium (J 17, 1-11) obsahuje Ježíšovu velekněžskou modlitbu: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna…“ (J 17,1), Motiv boží slávy je obsažen ve 2. čtení (1 P 4, 12-14; 5, 5-11): „na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch boží“, i v 1. čtení, které se částečně překrývá s 1. čtením Nanebevstoupení Páně

Motiv boží slávy se objevuje ve SZ čteních i po neděli – v pondělí Lv 9, 1-11.22-24 „Hospodinova sláva se ukázala všemu lidu“ (Lv 9,23), v úterý Nu 17, 6-15 (podle značení hebrejské bible) „… přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva“ (Nu 17,7), ve středu 1 Kr 8, 54-65 „… Hospodin je Bůh a žádný jiný není“ (1 Kr 8,60)

NZ texty doplňují pasáže, které byly vynechány v rámci 2. čtení neděle – v pondělí 1 P 4, 1-6 a úterý navazující 1 P 4, 7-11. Středeční evangelium (J 3, 31-36) svědčí o boží slávě: „kdo přijal jeho svědectví, zpečetil, že Bůh je pravdivý“ (J 3,33)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: