Úterý po 5. neděli po Zjevení Páně C

5. neděle po Zjevení Páně C

Tématem celého týdne je poslání-povolání. Nedělní evangelium (L 5, 1-11) o „zázračném rybolovu“ popisuje poslání Petra, přestože vyznává „Odejdi ode mne Pane, protože jsem hříšný člověk.“ (L 5,8). Ve SZ čtení (Iz 6, 1-8.(9-13)) vyznává Izaiáš: „jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů“ (Iz 6,5) a přijímá povolání proroka.
NZ čtení (1 K, 1-11) obsahuje jedno z nejstarších vyznání víry: „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem“

SZ čtení před nedělí představují situace, kdy povolán někdo kdo není zatížen hříchem minulosti. Ve čtvrtek (Nu 20, 22-29) je Áron nahrazen Eleazarem, v pátek (Nu 27, 12-23) Jozue střídá Mojžíše, v sobotu (Sd 3, 7-11) je povolán Otníel.

V NZ čteních ve čtvrtek (Sk 9, 19b-25) a v pátek (Sk 9, 26-31) naplňuje své povolání Pavel, v sobotním evangeliu, které bezprostředně předchází nedělnímu (L 4, 42-44) naplňuje své poslání Ježíš.

SZ čtení po nedělí pokračují v příkladech povolání, v pondělí (Sd 5, 1-11) Debóry, v úterý (1 K 14, 26-40) Saula, ve středu (Iz 8, 1-15) Izajáše.
NZ texty se pondělí (1 K 14, 26) je dotýkají prorockého povolání, v úterý (1 Tm 3, 1-9) povolání biskupa a diakona, ve středu (L 5, 27-32) povolání Léviho/Matouše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: