Úterý po 32. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

32. neděle v mezidobí B
V 1. čtení (Rt 3, 1-5; 4, 13-17) Boaz vykupuje Ruth a ta se stává jeho ženou. Ve 2. čtení (Žd 9, 24-28) Kristus jednou obětí vykupuje hříchy mnohých.

Evangelium (Mk 12, 38-44) pojednává o chudé vdově.

SZ čtení dnů před nedělí pokračují ve čtení z knihy Ruth. Ve čtvrtek (Rt 4, 1-10) se Boaz připravuje na vykoupení majetku Noemi. V pátečním čtení (Rt 4, 11-17), které se větší částí překrývá s nedělním si Boaz berru Ruth. V sobotu (Rt 4, 18-22) rodokmen, ve kterém figuruje Boáz a který vede k Davidovi.

V pondělí (Gn 24, 1-10) s pokračováním v úterý (Gn 24, 11-27) je líčen výběr ženy pro Izáka (analogie hledání muže pro Ruth).

NZ čtení čtvrtku (Ř 5, 6-11) i pátku (Žd 9, 15-24) se týkají Krista – Vykupitele.

Sobotní evangelium (Mt 11, 12-14.20-24) o seschlém fíkovníku tematicky myšlenkám týdne neodpovídá – zřejmě je zařazeno, aby bylo Markovo evangelium v roce B přečteno co nejúplněji.

NZ texty po neděli reflektují nedělní evangelium. V pondělí (1 Tm 5, 1-8) s navazujícím textem v úterý ( 1 Tm 5, 9-16) jsou popsány pastorační pokyny pro vdovy.

Ve středečním evangeliu (L 4, 16-30) je zmíněna vdova ze Sarepty.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: