Úterý po 31. neděli v mezidobí C

31. neděle v mezidobí C
Počínaje tímto týdnem až do konce liturgického roku nám biblická čtení představují eschatologická témata. V neděli se začíná číst 2. list Tesaloničanům (2 Te, 1-4.11-12). Spojujícím tématem 1. čtení (Ab 1, 1-4; 2, 1-4) a evangelia (L 19, 1-10) je sledování přicházejícího Pána: „… postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně promluví…“ (Ab 2,1); v evangeliu vylezl Zacheus „… na planý fíkovník, aby ho uviděl …“ (L 19,4).

SZ čtení čtvrtku má obdobné téma práva, jako 1. nedělní čtení (Jr 33, 14-26): „… způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý výhonek. Bude v zemi vykonávat právo.“ (Jr 33,15)
V pátek (Ab 1, 5-17) čteme verše, které jsou v nedělním 1. čtení vynechány. V sobotu (Ab 2, 5-11) verše, které po 1. nedělním čtení bezprostředně následují.

NZ čtení čtvrtku (1 K 1, 1-11), pátku (2 P 1, 1-11) obsahují začátky listů tak, jako nedělní 2. čtení. Sobotní evangelium (J 8, 39-47) zmiňuje Abrahamovy děti tak, jako je v nedělním evangeliu označen Zacheus jako syn Abrahamův.

SZ čtení po neděli obsahují další pasáže proroka Abakuka. V pondělí Ab 2, 12-20; v úterý Ab 3, 1-16; ve středu Ab 3, 17-19.

NZ čtení v pondělí (1 K 5, 9-13) zaujímá vstřícný postoj i k veřejným hříšníkům tak, jako Ježíš k Zacheovi v nedělním evangeliu. Úterní čtení (Ju 5-21) je naplněno eschatologickým očekáváním. Středeční evangelium (L 19, 11-27) si všímá celníka, který je si vědom svého hříchu podobně jako v evangeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: