Úterý po 3. neděli v době postní B

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce B – Mk 1, 9-15) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – Mk 9, 2-9) o (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu B obsahuje texty Janova evangelia o Kristově oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mk 14,1 – 15,7)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o potopě, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o srdci kamenném a srdci z masa.

3. neděle v době postní B
Nedělní evangelium (J 2, 13-22) o vyhnání penězoměnců z chrámu se událo blízko před Velikonocemi. Verš „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej znovu postavím“ (J 2,19) propojuje evangelium – tematikou Ježíšovy smrti – s 2. čtením (1 K 1, 18-25): „my však hlásáme Krista ukřižovaného“ (1 K 1,23). 1. čtení (Ex 20, 1-17) obsahuje desatero darované během putování pouští.

SZ čtení dny před nedělí bezprostředně předchází nedělnímu SZ čtení. Ve čtvrtek (Ex 19, 1-9a), v pátek (Ex 19, 9b-15), v sobotu (Ex 19, 16-25).

NZ čtení čtvrtku (1 P 2, 4-10) podobně jako nedělní evangelium přirovnává Ježíše k živému kameni. V pátek (Sk 7, 30-40) a v sobotu (Mk 9, 2-8) je ukázána Hospodinova blízkost Mojžíšovi.

Tématem SZ čtení po neděli je „stavba domu Hospodinova“. V pondělí (1 Kr 6, 1-4.21-25) a v úterý (1 Pa 29, 1-11.16-19) je téma demonstrováno na stavbě prvního kamenného chrámu. Ve středu (Ezd 6, 1-16) na stavbě chrámu druhého.
Tímto tématem se zabývají i dvě z NZ čtení. V pondělí (1 K 3, 10-23) a v úterý (Žd 9, 23-28). Středeční evangelium (Mk 11, 15-19) je paralelou evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: