Úterý po 28. neděli v mezidobí C

28. neděle v mezidobí C
Jak nedělní evangelium (L 17, 11-19) tak 2. čtení (2 Tm 2, 8-15) se zabývá záchranou. V evangeliu Ježíš uzdravuje deset malomocných mužů. V epištole čteme: „Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši…“ (2 Tm 2,10).
Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 25, 1-14; v pátek Jr 27, 1-22; v sobotu Jr 28, 1-17; v neděli Jr 29, 1.4-7; v pondělí Jr 29, 8-23; v úterý Jr 29, 24-32; ve středu Jr 25, 15-32.

NZ čtení čtvrtku (2 Tm 1, 13-18) a pátku (2 Tm 1, 1-7) představují kontext nedělního 2. čtení. Sobotní evangelium (L 5, 12-16) je analogickou perikopou k evangeliu nedělnímu.

V pondělí (Sk 26, 24-29) přeje Pavel záchranu všem včetně svým věznitelům. V úterý (Ef 6, 10-20) mluví Pavel o duchovním boji a jeho zbraních, vesměs obranných. V evangeliu (Mt 10, 5-15) Ježíš posílá Dvanáct, aby zachraňovali: „Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné…“ (Mt 10,8).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: