Úterý po 25. neděli v mezidobí A

25. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 20, 1-16) připodobňuje nebeské království hospodáři, který najímá dělníky na svou vinici. Opět a opět přichází. Podobně Pavel v listu Filipanům (Fp 1, 21-30), který se začíná tuto neděli číst, znovu k adresátům přijde.
1. čtení (Ex 16, 2-15) popisuje dar many na poušti.

SZ čtení čtvrtku (Ex 15, 22-27) popisuje dar vody na poušti. Páteční čtení (Ex 16, 1-21) je rozšířenou verzí čtení nedělního. Sobotní (Ex 16, 22-30) pak jeho pokračování.

Pondělní čtení o maně (Ex 16, 31-35) je pokračováním sobotního. Úterní (Nu 11, 1-9) a středeční (Nu 11, 18-23.31-32) čtení se týkají daru křepelek.

V na sebe navazujících NZ čteních čtvrtku (2 K 13, 1-4) a pátku (2 K 13, 5-10) Pavel referuje, že opět přijde. Sobotní evangelium (Mt 19, 23-30) předchází nedělnímu: „Mnozí první budou poslední a poslední první“ (Mt 19,30)

Pondělní NZ čtení (Ř 16, 1-16) a úterní (Ř 16, 17-20) tvoří samý závěr listu Římanům, který se o nedělích četl řadu měsíců. Obsahuje pozdravy jednotlivým domácím církvím.
Tematika středečního evangelia (Mt 18, 1-5) odpovídá tematice evangelia nedělního: „Kdo je tedy v království Nebes největší?“ (Mt 18,1)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: