Úterý po 23. neděli v mezidobí B

23. neděle v mezidobí B
Spojujícím tématem mezi 1. čtením (Př 22, 1-2.8-9.22-23) a 2. čtením (Jk 2, 1-10.(11-13).14-17) je bohatství: „Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství…“ (Př 22,1), „Což nevyvoli Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře …?“ (Jk 2,5)

V evangeliu (Mk 7, 24-37) Ježíš uzravuje dceru Syrofeničanky ačkoli ji říká: „Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“

SZ čtení tohoto, příštího a části přespříštího jsou vybrána z knihy Přísloví.

NZ čtení čtvrtku (Ř 2, 1-11) s pokračováním v pátek (Ř 2, 12-16) se týkají, obdobně jako nedělní evangelium „univerzality spásy“. „… sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi.“ (Ř 2,10) „(pohané) … mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích.“ (Ř 2,15)
NZ čtení v pondělí (Žd 11,29 – 12,2) s navazujícícm čtením v úterý (Žd 12, 3-13) rozvíjí téma nedělního evangelia a všímá si vztahu SZ a NZ povolání.
Sobotní evangelium (Mt 15, 21-31) je paralelou evangelia nedělního. I ve středečním evangelium (Mt 17, 14-21) Ježíš udravuje dítě rodiče, který o to prosí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: