Úterý po 22. neděli v mezidobí A

22. neděle v mezidobí A
Zřejmě klíčovým veršem nedělního evangelia (Mt 16, 21-28) je verš. „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, veze svůj kříž a následuje mne“ (Mt 16,24). S tím koresponduje 2. čtení (Ř 12, 9-21) s typickým vešem: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé“ (Ř 12,17).

V 1. čtení (Ex 3, 1-15) rozmlouvá Mojžíš s Hospodinem v hořícím keři.

SZ perikopy všedních dnů jsou semikontinuálním čtením Exodu a váží se tedy k 1. nedělnímu čtení. Ve čtvrtek (Ex 2, 23-24) krátce popisuje novu situaci v Egyptě. V pátek (Ex 3, 16-25) a v sobotu (Ex 4, 1-9) navazují na nedělní 1. čtení a všímají si dalších rozhovorů Mojžíše s Hospodinem. Na to navazuje v pondělí Ex 4, 10-31. V úterý (Ex 5,1 – 6,13) a ve středu (Ex 7, 14-25) Mojžíš s Áronem hovoří s faraonem.

NZ texty čtvrtku (Ef 5, 1-5) a soboty (Mt 8, 14-17) vybízí k následování Krista vydávajícího se za nás. V pátek (2 Te 2, 7-12) čtení reaguje na eschatologický motiv nedělního evangelia. „Syn člověka má přijít … a tehdy odplatí každému podle jeho jednání“ (Mt 16,27). Podobně je NZ texty pondělí (Zj 3, 1-6), navazující v úterý (Zj 3, 7-13). Evangelium ve středu (Mt 12, 22-32) výrokem „Kdo není se mnou, je proti mně…“ (Mt 12,30) koresponduje s výrokem nedělního evangelia: „kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji…“ (Mt 16,25)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: