Úterý po 20. neděli v mezidobí C

Texty celého týdne se zabývají „oním dnem“ před druhým příchodem Krista. Nedělní evangelium (L 12, 49-56) si všímá náročných předeschatologických událostí. Doba sepsání evangelia nebyla zřejmě příliš harmonická a to se v textu odráží. 2. čtení (Žd 11,29 – 12,2) vyzývá mít při všech událostech „oči upnuté na Ježíše“ (Žd 12,2). 1. čtení (Iz 5, 1-7) zvěstuje, podobně jako evangelium, že co je špatné zanikne.

SZ čtení z Izajáše se tematicky shodují s tématem neděle – před nedělí to jsou texty předcházející, po neděli následující (ve čtvrtek Iz 2, 5-11; v pátek Iz 3, 1-17; v sobotu Iz 3,18 – 4,6; v pondělí Iz 5, 8-23; v úterý 5, 25-36; ve středu Iz 27, 1-13).

NZ texty čtvrtku (Žd 10, 26-31) a pátku (Žd 10, 32-39) předchází 2. nedělnímu čtení.
Evangelium soboty (Mt 24, 15-27) úzce souvisí s evangeliem nedělním.

NZ perikopa pondělí (1 J 4, 1-6) svědčí o dalším předeschatologickém znamení: příchodu falešných proroků. V úterý (Sk 7, 44-53) čteme: „Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali?“ (Sk 7,52).
Ve středečním evangeliu (L 19, 45-48) Ježíš podobně jako v evangeliu nedělním „nepřináší pokoj“, ale vyhání prodavače z chrámu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: