Úterý po 2. neděli po Zjevení Páně C

2. neděle po Zjevení Páně C

Nedělní evangelium (J 2, 1-11) popisuje svatbu v Káni Galilejské. Tomu odpovídá SZ čtení (Iz 62, 1-5): „Jako se žení mládenec s pannou, ožení se tvoji synové s tebou…“ (Iz 62,5)

2. čtení od této neděle až do začátku postní doby jsou vzata semikontinuálně z 1. listu Korintským. Tentokrát (1 K 12, 1-11) je čtení věnováno duchovním darům.

SZ čtení před nedělí jsou vybrána semikontinuálně z proroka Jeremiáše. (čt Jr 3, 1-5; pá Jr 3, 19-25; so Jr 4, 1-4). Všímají si vztahu muže a ženy jako modelu vztahu Hospodina a jeho lidu.
NZ perikopa čt (Sk 8, 18-24) připravuje na 2. nedělní čtení. Ukazuje, že duchovní dary nelze koupit za peníze.

Páteční NZ čtení (1 K 7, 1-7) se tematicky týká nedělního evangelia: „ať má každý muž svou ženu a žena ať má svého muže“ (1 K 7,2)

Sobotní evangelium (L 11, 14-23) svědčí o Ježíšově daru vyhánět démony.

Pondělní čtení rozvíjí tematiku nedělního evangelia a 1. čtení. SZ (Iz 54, 1-8): „Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů…“ (Iz 54,5). NZ (Ř 12, 9-21): „Láska ať je bez přetvářky…“

V úterý se SZ čtení (Pís 4, 1-8) věnuje láskyplnému vztahu, tedy tématu nedělního evangelia, zatímco sevNZ čtení (1 K 1, 3-17) dotýká duchovních darů: „…nemáte nedostatek v žádném daru milosti…“ (1 K 1,7)

Středeční texty opět rozvíjí téma nedělního evangelia: SZ čtení (Pís 4,9 – 5,1) z Velepísně a evangelium (L 5, 33-39) obrazem: „Můžeme přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi?“ (L 5,34)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: