Úterý po 19. neděli v mezidobí C

Nedělní evangelium (L 12, 32-40) navazuje na evangelium minulé neděle a vybízí namísto střádání hmotného majetku usilovat o poklad v nebesích. Zmínkou o vlasti nebeské končí u 2. čtení (Žd 11, 1-3.8-16).
SZ čtení tohoto a následujícího týdne představují Izajáše (resp. Protoizajáše). 1. nedělní čtení (Iz 1, 1.10-20) obsahuje úvod knihy.

Ve čtvrtek čteme Iz 9, 8-17; v pátek Iz 9,18 – 10,4; v sobotu Iz 1, 2-9.21-23; v pondělí Iz 2, 1-4; v úterý Iz 24, 1-13; ve středu Iz 24, 14-23.

NZ čtení čtvrtku (Ř 9, 1-9) a pátku (Sk 7, 1-8) spojuje s 2. nedělním čtením postava Abrahama.
Sobotní evangelium (Mt 6, 19-24) o pokladu v nebi je tematicky propojeno s evangeliem nedělním.

NZ čtení pondělka (Žd 11, 1-7) obsahuje pasáž, která byla v nedělním 2. čtení vynechána. Úterní čtení (Žd 11, 17-28) pasáž, která po nedělním 2. čtení hned následuje.
Středeční evangelium (L 12, 41-48) je pokračováním evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: