Úterý po 17. neděli v mezidobí A

17. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 13, 31-33.44-52) pokračuje podobenstvími přibližujícími nebeské království.

1. čtení (Gn 29, 15-28) zmiňuje lásku Jákoba k Ráchel. 2. čtení (Ř 8, 26-39) lásku Krista k nám.

Všední SZ čtení líčí události, které předcházejí nedělnímu čtení. Ve čtvrtek (Gn 29, 1-8) a v pátek (Gn 29, 9-14) seznámení Jákoba s Ráchel. Poté události, které následují po nedělním čtení. V sobotu (Gn 29,31 – 30,24) narození Jákobových synů, v pondělí (Gn 30, 25-29) a v úterý (Gn 30, 37-43) přípravám Jákoba na odchod od Lábana. Ve středu (Gn 46,2 – 47,12) Jákobův rodokmen před cestou do Egypta.

V NZ čtení čtvrtku (1 K 4, 14-20) píše Pavel o lásce ke Korinťanům. Páteční čtení (Sk 7, 44-53) koresponduje s tématem nebeského království: „Nebe je mým trůnem…“ (Sk 7,49). Obdobně středeční evangelium (Mt 12, 38-42) obsahuje zmínku: „Královna jihu povstane na soudu…“ (Mt 12,42).

NZ čtení pondělí (Jk 3, 13-18), kde je psáno o „skutcích v moudré tichosti“ (Jk 3,13) a úterý (Ef 6, 10-18) kde čteme „abyste se mohli v den zlý vzepřít“ (Ef 6,13) souvisí v SZ texty těchto dnů, kde Jákob řeší, jak opustit Lábana.

Středeční evangelium (Mk 4, 30-34) je obdobou evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: