Úterý po 12. neděli v mezidobí C

12. neděle v mezidobí C
Nedělní evangelium (L 8, 26-39) popisuje, jak Ježíš vyhání démony z člověka žijícího na pustých místech v Gerasenské krajině. Ježíš muži v závěru perikopy přikazuje, aby se vrátil domů a vypravoval jak velké věci mu Bůh učinil.
V 1. čtení (1 Kr 19, 1-4.(5-7).8-15a) prchá Eliáš před Jezábel, zakouší nejtěžší chvíle svého života, ale Hospodin jej vysílá, aby se vrátil (a pomazal nového krále i svého nástupce, což již v perikopě není).
2. čtení (Ga 3, 23-29) si všímá kontrastu víry a Zákona.

Ve SZ čtení čtvrtku (Gn 24, 1-21) Abraham posílá svého služebníka, aby se vrátil do jeho rodné země a přivedl Izákovi nevěstu. V pátek (Jb 6, 14-30) vyzývá Job své přátele, aby přestali s káráním. V sobotu (Př 11, 3-13) je „spravedlivý vysvobozen ze soužení…“ (Př 11,8).
NZ čtení čtvrtku (Ř 2, 17-29) obsahuje analogické téma jako 2. nedělní čtení. Páteční čtení (Ga 3, 15-22) nedělnímu 2. čtení přímo předchází. Sobotní evangelium (Mt 9, 27-34) svědčí o podobné situaci, jako evangelium nedělní.

SZ čtení po neděli, v pondělí (2 Kr 9, 1-13), úterý (2 Kr 9, 14-26) s středy (2 Kr 9, 30-37) popisují neblahý konec Jezábel, pronásledovatelky Eliáše.
NZ texty pondělí (1 K 1, 18-31) a úterý (Ef 2, 11-22) reflektují téma nedělního 2. čtení: poměřují nároky Zákona s posláním Krista.
Středeční evangelium (L 9, 37-43a) popisuje osvobození od démona, podobně jako evangelium nedělní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: