Úterý po 11. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

11. neděle v mezidobí B
Nedělní 1. čtení o pomazání Davida (1 Sa 15,34 – 16,13) spojuje s evangeliem o hořčičném semenu (Mk 4, 26-34) pojem nejmenší/nejmladší.
2. čtení (2 K 5, 6-10.(11-13).14-17) lze shrnout: Kdo věří v Krista, který zemřel za všechny, je nové stvoření.

SZ čtení týdne předkládají Saulův příběh. Ve čtvrtek (1 Sa 9, 15-27) je vyvolen Saul, ačkoli je z nejmenšího izraelského kmene a nejmenší čeledi v něm. V pátek (1 Sa 10, 1-8) je pomazán. V sobotu (1 Sa 13, 1-15a) vítězí nad Pelištějci, ale tažení ukončí předčasně.

V pondělí (1 Sa 13,23 – 14,23) Saul díky hrdinství Jónatana vítězí. V úterý (1 Sa 15, 10-23) Samuel oznamuje Saulovi jeho pochybení. Ve středu (1 Sa 15, 25-31) Saul své pochabení přiznává.

NZ čtení doplňují téma nedělního 2. čtení. Ve čtvrtek (Žd 2, 5-9) vidíme Ježíše „pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí, (který) tak z milosti Boží za každého okusil smrti“ (Žd 2,9). V pátek (Žd 11, 4-7) byl „vírou Henoch přenesen, aby nespatřil smrt“ (Žd 11,5).

V pondělí (Ga 6, 11-18) se Pavel může chlubit jen „křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět“ (Ga 6,14). V úterý (Zj 21,22 – 22,5) je ukázána sláva vítězného Beránka.

Evangelia mají obdobnou tematiku jako evangelium nedělní. Ve sobotu (Mk 4, 1-20) vydá semeno úrodu, ve středu (L 6, 43-45) nese dobrý strom dobré ovoce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: