Trojice C


Svátek Nejsvětější Trojice vznikal až na přelomu prvního a druhého tisíciletí. Bible neobsahuje nějakou soustavnější pasáž o Trojici, tak jako čtení jsou převážně voleny texty, které lze trinitárně interpretovat. Nauka o Trojici vznikla na Prvním konstantinopolském koncilu (381), jejím plodem je Nicejsko-cařihradské symbolum, dnes užívané při liturgii a ovlivnila i výtvarné umění.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: