Středa po 34. neděli v mezidobí B

34. neděle v mezidobí B
Poslední neděle liturgického roku je věnovaná Kristovu kralování. 1. čtení (2 Sa 23, 1-7) obsahuje poslední slova krále Davida. 2. čtení (Zj 1, 4b-8): „Ten, který jest a který byl a který přichází…“ Zj 1,8). Evangelium (J 18, 33-37)? „Mé království není z tohoto světa…“ (J 18,36)

Po sobě následující SZ texty čtvrtku (2 Kr 22, 1-10), pátku (2 Kr 22, 11-20), soboty (2 Kr 23, 1-14) a pondělí (2 Kr 23, 15-25) jsou věnovány náboženské obnově za krále Jóšijáše. Čtení úterka (1 Sa 17,55 – 18,5) a středy (2 Sa 2, 1-7) popisují Hospodinovu přízeň králi Davidovi.

V NZ textech čteme ve čtvrtek (Sk 7,54 – 8,1a): „Hle vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stoí po pravici Boží.“ (Sk 7,56), v pátek (1 K 15, 20-28): „Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.“ (1 K 15,25), v sobotu (J 3, 31-36): „Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.“ (J 3,35).

V pondělí (Zj 11, 1-14) a úterý (Zj 11, 15-19) jsou líčeny události po troubení šestého a sedmého anděla. Středeční evangelium (J 16, 25-33) končí: „Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“ (J 16,33).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: