Středa po 33. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

33. neděle v mezidobí B
S ohledem na závěr liturgického roku mají 2. čtení (Žd 10, 11-14.(15-18).19-25) a evangelium (Mk 13, 1-8) eschatologický charakter: „… čím více vidíte, že se ten den přibližuje.“ (Žd 10,25); „… jaké bude znamení, až se to všechno začně naplňovat?“ (Mk 13,4).

SZ čtení (1 Sa 1, 4-20) o modlitbě Chany je zařazeno na začátek liturgického mezidobí roku B (9. týden v mezidobí). Protože se málokdy tento týden do kalendáře dostane, jsou zde texty opakovány. Navíc je 1 Sa v bibli zařazena hned za Ruth, která se právě dočetla.

SZ texty jsou věnovány počátkům působení Samuela. Ve čtvrtek (1 Sa 1, 21-28) je malý Samuel přiveden k Elímu. V pátek (1 Sa 2, 18-21) se Chaně rodí další děti. V sobotu (1 Sa 3, 1-18) volá Samuele Hospodin. V pondělí (1 Sa 3,19 – 4,2) již působí jako prorok a Izrael vítězí nad Pelištejci.
V úterý (Dt 26, 5-10) je připomínána záchrana z Egypta, ve středu (1 Kr 8, 22-30) Hospodinova ochrana za Šalamouna.

Eschatologické motivy jsou obsaženy v NZ textech týdne. Ve čtvrtek (1 Tm 6, 11-21): „… abys zachoval ten příkaz bez posvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista.“ (1 Tm 6,14); v pátek (Ko 2, 6-15): „Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm.“ (Ko 2,15). Ve středu (Mk 12, 1-12): „Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným.“ (Mk 12,9)

V pondělí (Žd 10, 26-31) a navazujícím textem v úterý (Žd 10, 32-39): „… ten, který má přijít, přijde a nebude otálet“ (Žd 10,37). Středeční evangelium navazuje na evangelium neděle a popisuje eschatologická znamení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: