Středa po 29. neděli v mezidobí A

29. neděle v mezidobí A
S ohledem na blížící se konec liturgického roku se dnes začíná číst jako 2. čtení 1. list Tesaloničanům (1 Te 1, 1-10). Očekáváme 2. Kristův příchod, setkání s ním. O setkání Mojžíše s Hospodinem je napsáno v 1. čtení (Ex 33, 12-23).
Evangelium (Mt 22, 15-22) se zabývá daní císaři – napětím mezi světskou a duchovní mocí.

SZ čtení čtvrtku (Ex 33, 7-11), pátku (Ex 31, 1-11) a soboty (Ex 39, 32 -43) ukazují na místa, která se zmiňují o stanu setkávání.
Čtvrteční NZ čtení (3 J 9-12) sděluje, co bude následovat, až autor přijde.
Páteční (1 P 5, 1-5) obsahuje pastorační pokyny starším před příchodem „největšího pastýře“.
Sobotní evangelium popisuje konflikt se světskou mocí.

SZ čtení pondělí (Ex 40, 34-38) a úterý (Nu 12, 1-9) jsou dalšími zmínkami o stanu setkávání. Na ně navazuje středeční čtení (Nu 13, 1-2.17 – 14,9) o vyslání průzkumníků do zaslíbené země.

Na sebe navazující NZ texty Apokalypsy v pondělí (Zj 1-10.19-20) a úterý (Zj 18, 21-24) přináší eschatologická témata.
Středeční evangelium (Mt 17, 22-27) tématem daně souvisí s evangeliem neděle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: