Středa po 24. neděli v mezidobí A

24. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 18, 21-35) se týká nezbytnosti odpouštění. Stejně tak 2. čtení (Ř 14, 1-12): „Ty pak, proč soudíš svého bratra?“ (Ř 14,10).
1. čtení (Ex 14, 19-31) pokračuje klíčovým textem Exodu o průchodu Rákosovým mořem.

SZ čtení čtvrtku (Ex 13, 17-22), pátku (Ex 14, 1-18) a soboty (Ex 15, 19-21) obsahují pasáže bezprostředně předcházející či následující po nedělním 1. čtení.

SZ čtení po neděli uvádějí události obdobné průchodu Rákosovým mořem: V pondělí (Joz 3, 1-17) průchod Jordánem, v úterý (Neh 9, 9-15) reflexi původní události v pozdějším spisu, ve středu (2 Kr 2, 1-18) průchod Elíši Jordánem.

Záchrana v Rákosovém moři je reflektována v NZ textech. Ve čtvrtek (1 J 3, 11-16) stojí: „My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry“ (1 J 3,14). V pátek (Sk 7, 9-16) čteme, že Bůh zachraňuje nejen cestou z Egypta, ale i do Egypta. Nedělní evangelium (Mt 6, 7-15) obsahující Otče náš odpuštěním tematicky souvisí s nedělním evangeliem.

Reflexí průchodu mořem je i pondělní čtení (Žd 11, 23-29). Úterní (Ř 14,13 – 15,2) bezprostředně navazuje na nedělní 2. čtení. Středeční evangelium charakteristikami božího království souvisí s evangeliem nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: