Středa po 21. neděli v mezidobí C

Texty tohoto týdne se zabývají mocí Hospodinova/Ježíšova slova/hlasu. V nedělním evangeliu (L 13, 10-17) Ježíš uzdravuje slovem slovem (a vložením ruky) shrbenou ženu: „Ženo, jsi zproštěna nemoci.“ (L 13,12). Ve 2. čtení (Žd 12, 18-29) „(Boží) hlas tehdy zatřásl zemí“ (Žd 12,26).
V 1. čtení (Jr 1, 4-10) říká Hospodin Jeremiášovi: „dal jsem svoje slova do tvých úst“ (Jr 1,9).

Dva měsíce se čtou SZ čtení (téměř) kontinuálně z Jeremiáše. Tento týden ve čtvrtek Jr 6, 1-19; v pátek Jr 6, 20-30; v sobotu Jr 1, 1-3.11-19; v pondělí Jr 7, 1-15; v úterý Jr 7, 16-26; ve středu Jr 7, 27-34.
NZ čtení čtvrtku (Žd 12, 3-17) předchází 2. nedělnímu čtení. Text pátku (Sk 17, 1-9) svědčí o moci slova daného Pavlovi.
Sobotní evangelium (L 6, 1-5) řeší, podobně jako evangelium nedělní „porušování“ soboty Ježíšem.

Pondělní NZ text (Žd 3,7 – 4,11) začíná: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ v úterý (Zj 3, 7-13) čteme: „Toto praví ten Svatý…“ (Zj 3,7).
Středeční evangelium (L 6, 6-11) si všímá dalšího porušení soboty.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: