Středa po 18. neděli v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

18. neděle v mezidobí B
V 1. čtení (2 Sa 11,26 – 12,13a) je poslán Nátan za Davidem, aby mu pomohl přiznat hřích.

Ve 2. čtení (Ef 4, 1-16) je řeč o službách určených k budování Kristova těla tj. církve.

Eucharistickým Kristovým tělem se zabývá evangelium (J 6, 24-35).

SZ čtení čtvrtku (Ex 32, 19-26a) ukazuje na hřích Áronův, v pátek (Joz 23, 1-16) vyzývá Jozue k věrnosti Hospodinu, v sobotu (Sd 6, 1-10) jsou popsány následky hříchu.

NZ čtení čtvrtku (1 K 11, 17-22) a pátku (1 K 11, 27-34) se týkají večeře Páně (téma nedělního evangelia). Sobotní evangelium o nasycení (Mt 16, 5-12) je paralelou evangelia nedělního.

SZ čtení pondělka (2 Sa 12, 15-25) popisují Davidovo pokání. Lekce úterý ( 2 Sa 13, 1-19) a navazující ve středu (2 Sa 13, 20-36) ši všímají následků Davidova hříchu.

O NZ verzi pokání-obrácení čteme v pondělí (Ef 4, 17-24). Téma Kristova těla – církve je reflektováno v úterý (1 K 12, 27-31). Středeční evangelium (Mk 8, 1-10) je opět paralelou nedělního evangelia.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: