Středa po 16. neděli v mezidobí A

16. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 13, 24-30.36-43) nabízí tři podobenství o božím království a výklad prvního z nich (o rozsévači). S tím souvisí 1. čtení (Gn 28, 10-19a) o Jákobově žebříku do nebes.

2. čtení (Ř 8, 12-25) je nezávislé na této tématice a je pokračováním (semi)kontinuální čtení listu Římanů o nedělích.

SZ čtení před nedělí obsahují zaslíbení daná Jákobovu potomstvu. Ve čtvrtek (Iz 44, 1-5): „vyleji svého Ducha a tvé potomstvo“ (Iz 44,3). V pátek (Ez 39, 21-29): „Nyní změním Jákobův úděl…“ (Ez 39,25). Sobotní perikopa (Ex 14, 9-25) popisuje průchod Izraelitů Rákosovým mořem.

NZ čtení čtvrtku (Žd 2, 1-9) pohlíží na Ježíše v jeho nebeské slávě (téma božího království), v pátek (Žd 6, 13-20) se zabývá zaslíbením Abrahamovi (téma obdobné jako NZ čtení dne). Sobotní evangelium (Mt 7, 15-21) ukazuje jinými obrazy stejné téma jako evangelium nedělní.

SZ texty pondělí (Gn 32, 3-21), úterý (Gn 33, 1-17) a středy (Gn 35, 16-29) popisují události následující po Jákobově vidění žebříku dosahujícího do nebes (téma nedělního 1. čtení).

NZ text pondělí (Zj 14, 12-20) je eschatologickým pohledem na boží království. Úterní NZ čtení (Ga 4,21 – 5,1) reflektuje plody zaslíbení. Obdobně evangelium středy (Mt 12, 15-21) popisuje zaslíbení naplněná na Ježíšovi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: