Středa po 1. neděli v době postní A

1. neděle v době postní A

Evangelium neděle (Mt 4, 1-11) přináší téma pokušení. 1. čtení (Gn 2, 15-17; 3, 1-7) k tématu pokušení přidává téma hřích. 2. čtení (Ř 5, 12-19) k tématu hřích a smrt téma ospravedlnění.

SZ čtení proroka Jonáše ve čtvrtek (Jon 3, 1-10) a v pátek (Jo 4, 1-11) se zabývá obrácením (metanoia) Text zahrnuje symbolickou čtyřicítku (Jon 3,4). NZ čtení čtvrtku (Ř 1, 1-7) a pátku (Ř 1, 8-17) jsou přípravou na 2. nedělní čtení.

Čtení soboty se zabývají dalšími „klasickými“ postními tématy a připomínají čtení Popeleční středy. SZ čtení (Iz 58, 1-12) charakterizuje pravý půst. Evangelium (Mt 18, 1-7) si všímá almužnymodlitby.

SZ čtení pondělí (1 Kr 19, 1-8) popisující Elijášův útěk je vybrán kvůli větě: „… šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na boží horu Choréb.“ (1 Kr 19,8). NZ čtení v pondělí (Žd 2, 10-18) navazuje na nedělní evangelium: „Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.“ (Žd 2,18)

Úterní SZ čtení (Gn 4, 1-16) svědčí o šíření hříchu: „Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho“. NZ čtení (Žd 4,14 – 5,10) reflektuje téma pokušení: „(Ježíš) ve všem prošel zkouškami podobně jako my“ (Žd 4,15).

Středeční SZ čtení (Ex 34, 1-9.27-28) přibližuje Mojžíšovo čekání na desky zákona „čtyřicet dní a čtyřicet nocí“ (Ex 34,28). NZ čtení (Mt 18, 10-14) o pastýři zachraňujícím ztracenu ovci navazuje na včerejší čtení, kde velekněz „dovede být mírný vůči nevědomým a bloudícím…“ (Žd 5,2)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: