Sobota před 8. nedělí po Zjevení Páně A

8. neděle po Zjevení A

Nedělní evangelium (Mt 6, 24-34), pokračování horského kázání, obsahuje dvě témata, která jsou reflektována v dalších čteních: „nedělejte si starosti o svůj život“ (Mt 6,25) a „Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33). První z témat se objevuje v nedělním 1. čtení. (Iz 49, 8-16a). 2. nedělní čtení, pokračování 1. listu Korinťanům (1 K 4, 1-5) si všímá věrnosti Kristových následovníků, tématu, které se objevuje v dalších čteních všedních dnů.

Věrností se zabývají čtvrteční a páteční SZ čtení. Čtvrteční (Př 12, 22-28): „Hospodinu jsou milí ti, kdo jednají věrně“ (Př 12,22), páteční (Iz 26, 1-6): „…ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost“ (Iz 26,2)

Na téma priority hledání, resp. nehledání božího království obsažené v nedělním evangeliu připravují čtvrteční a páteční NZ texty, vybrané ze dvou po sobě následujících pasážích listu Filipanům. Ve čtvrtek (Fp 2, 19-24): „všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista“ a v pátek (Fp 2, 25-30).

Obdobným tématem se zabývají i sobotní texty. SZ (Iz 31, 1-9): „ke Svatému Izraele nevzhlížejí a Hospodina se nedotazují“ (Iz 31,1) a NZ (L 11, 14-23): „už k vám přišlo boží království“ (L 11,20)

Reflexí evangelijního příslibu, podle kterého dostávají přidáno ti, kteří hledají boží království, se zabývají texty po neděli. V pondělním SZ čtení (Dt 32, 1-14): „Hospodin sám vedl (svůj lid)“ (Dt 32,12). Pondělní NZ lekce (Žd 10, 32-39) slibuje: „máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé“ (Žd 10,34). Úterní SZ čtení (1 Kr 17, 1-16) líčí Elijášův příběh. Hospodin se o něj v nouzi postaral, postaral se i o vdovu, která ho nasytila z posledních zásob. Úterní NZ čtení (1 K 4, 6-21) končí Pavlovým konstatováním: „Boží království nespočívá v řeči, ale v moci.“ (1 K 4,20)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: