Sobota před 7. nedělí velikonoční B

Čtení pátku a soboty reflektují Nanebevstoupení Páně. SZ čtení pátku (Ex 24, 15-18) zmiňuje horu Sinaj, zatímco soboty (Dt 34, 1-7) horu Nebó. V NZ textu pátku (Zj 1, 9-18) je vidět „někdo jako Syn člověka“ v sobotním evangeliu (J 16, 4-11) Ježíš hovoří o svém odchodu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: