Sobota před 7. nedělí velikonoční A

Nanebevstoupení Páně

Slavnost vznikla v průběhu 4. století. Specifická tematika nanebevstoupení byla do té doby součástí Letnic. Událost nanebevstoupení Páně popisuje pouze Lukáš a to jak na konci evangelia (L 24, 44-53), tak na začátku Skutků (Sk 1, 1, 1-11). Obě perikopy jsou dnes čteny. Doplňuje je ve 2. čtení hymnus o Kristu (Ef 1, 15-23), kde stojí „když jej vzkřísil z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích…“ (Ef 1,20)

SZ čtení dvou následujících dní popisují nanebevzetí Eliáše – v pátek 2 Kr 2, 1-12 a v sobotu navazující pasáž 2 Kr 2, 13-14. Páteční NZ čtení (Ef 2, 1-7) navazuje na čtvrteční 2. čtení: „nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6). Sobotní evangelium (J 8, 21-30) souvisí s nedělním evangeliem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: