Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně C

6. neděle po Zjevení Páně C

Téma celého týdne je dáno nedělním evangeliem (L 6, 17-26). Lukášova verze blahoslavenství se odehrává na rovině a obsahuje kromě „blahoslavení…“ i „běda…“. Ve SZ čtení (Jr 17, 5-10) čteme o „prokletém“ a „požehnaném“ muži.

V NZ čtení (1 K 15, 12-20) zvěstuje Pavel primát Kristova zmrtvýchvstání: „Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra.“ (1 K 15,14)

SZ čtení před nedělí z Jeremiáše obsahují analogie ke zvoláním „běda“ nedělního evangelia. Ve čtvrtek Jr 13, 12-19, v pátek Jr 13, 20-27, v sobotu Jr 17, 1-4.
NZ čtení se týkají Kristova zmrtvýchvstání a korespondují s nedělním 2. čtením. Ve čtvrtek Sk 13, 26-34, v pátek 1 P 1,17 – 2,1. V sobotním evangeliu (L 11, 24-28) je 2x obsažen pojem blahoslavené/blahoslavení.

Ve SZ čtení pondělí (2 Kr 24,18 – 25,21) Sidkiášův osud rezonuje s evangelijní výstrahou „běda“. Naproti tomu v úterý (Ezd 1, 1-11) je Kýros Hospodinův „blahoslavený“. Ve středu (Jr 22, 11-17) se „běda“ týká judského krále Šalúma.

Pondělní NZ čtení (1 K 15, 20-34) přímo navazuje na nedělní 2. čtení, jedním veršem se s ním i překrývá. Úterní text (2 K 1, 12-19) rezonuje s blahoslavenstvími. Středeční evangelium (L 11, 37-52) obsahuje „běda“ farizeům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: