Sobota před 4. nedělí v době postní B

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce B – Mk 1, 9-15) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – Mk 9, 2-9) o (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu B obsahuje texty Janova evangelia o Kristově oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mk 14,1 – 15,7)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o potopě, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o srdci kamenném a srdci z masa.

4. neděle v době postní B
Formální propojení nedělního evangelia (J 3, 14-21) a 1. čtení (Nu 21, 4-9) je skrze znamení hada na poušti, které přináší záchranu. Téma záchrany je obsaženo i ve 2. čtení (Ef 2, 1-10): „záchrana není z vás – je to Boží dar“ (Ef 2,8)

SZ čtení čtvrtku (Gn 9, 8-17) se týká záchrany před potopou, kde duha je toho znamením. V pátek (Da 12, 5-13) přichází záchrana skrze „čištění, bělení a tříbení“ (Da 12,10) Sobotní SZ čtení (Nu 20, 22-29) bezprostředně předchází nedělnímu.

NZ čtení čtvrtku (Ef 1, 3-6) a pátku (Ef 1, 7-14) předchází nedělnímu 2. čtení a objejevuje se již téma záchrany. Sobotní evangelium (J 3, 1-13) bezprostředně předchází evangeliu nedělnímu.

SZ čtení po neděli ukazují na jiná znamení Hospodinovy přízně: v pondělí (Ex 15, 22-27) dřevo, skrze které se hořká voda dá pít. V úterý (Nu 20, 1-13) voda ze skály. Ve středu (Iz 60, 15-22) „Hospodin bude tvým světlem“ (Iz 60,19).

Středeční téma se objevuje i v evangeliu (J 8, 12-20): „Já jsem světlo světa…“ (J 8,12). NZ čtení pondělí (Žd 3, 1-6) a úterý (1 K 10, 6-13) reflektují nedělní 1. čtení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: