Sobota před 33. nedělí v mezidobí A

33. neděle v mezidobí A
Eschatologická tematika dominuje i této neděli. Ve 2. čtení (1 Te 5, 1-11) stojí: „… Pánův den přijde jako zloděj v noci.“ (1 Te 5,2). V evangeliu (Mt 25, 14-30) „Po dlouhé době pak přišel pán těch otroků a začal s nimi účtovat.“ (Mt 25,19).

Obsah 1. čtení (Sd 4, 1-7) již dospěl od Pentateuchu přes knihu Jozue ke knize Soudců. Vybrán je příběh Debory.

SZ čtení od čtvrtka do pondělka jsou vybrána z knihy Soudců. Ve čtvrtek (Sd 2, 5-15) je popsána neutěšená situace po smrti Jozua. V pátek (Sd 2, 16-23) daru instituce soudců. V sobotu (Sd 5, 1-12) o soudkyni Deboře a vojevůdci Bárakovi.

NZ čtení se také věnují tématu („posledního“) soudu. Ve čtvrtek se čte Zj 16, 1-7 a v pátek přímo navazující text Zj 16, 8-21. Sobotní evangelium (Mt 12, 43-45) se týká posledních věcí člověka.

SZ čtení pondělka (Sd 4, 8-24) přímo navazuje na nedělní 1. čtení – o záchraně Izraele prostřednictvím Debory a Báraka. V úterý (Ex 2, 1-10) čteme o záchraně Mojžíše. Ve středu (Est 7, 1-10) o záchraně Mordekaje.

V NZ čteních je obsaženo téma božího soudu. V pondělí Ř 2, 1-11, v úterý 1 Te 5, 12-18 a ve středu Mt 24, 45-51.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: