Sobota před 3. nedělí adventní B

Advent B

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

3. neděle adventní B

Nedělní evangelium (J 1, 6-8.19-28) obsahuje část prologu Jana týkající se Předchůdce a jeho dialogu s vyslanci náboženských představitelů. V 1. čtení (Iz 61, 1-4.8-11) je poselstvím předchůdce Předchůdce (Tritoizaiáše). 2. čtení (1 Te 5, 16-24) vybráno s ohledem na radostný ráz této neděle jako optimistický eschatologický text.

SZ čtení dnů před nedělí, týkající se Hospodinova příchodu, jsou vybrána semikontinuálně z Abakuka. Ve čtvrtek (Abk 2, 1-5) „Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se“ (Abk 2,3). V pátek (Abk 3, 2-6) „Bůh přichází z Témanu…“ (Abk 3,3). V sobotu (Abk 3, 13-19) „Vyjdeš k záchraně svého lidu…“ (Abk 3,13)

NZ čtení čtvrtku (Fp 3, 7-11) a pátku (Fp 3, 12-16) na sebe přímo navazují. Kristus přichází a Pavel mu běží naproti. Sobotní evangelium (Mt 21, 28-32) obsahuje disputaci velekněží s Ježíšem „odkud byl křes Janův“?

SZ čtení po neděli jsou reflexí nedělního 1. čtení. V pondělí (1 Kr 18, 1-18) na příkladu Eliáše, v úterý (2 Kr 2, 9-32) na příkladu jeho pokračovatele Elíši.

NZ čtení povzbuzují v pondělí (Ef 6, 10-17): „…abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.“ (Ef 6,13). V úterý (Sk 3,17 – 4,4): „…přišly časy osvěžení od Pánovy tváře, a aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše.“ (Sk 3,20)

Středeční SZ čtení (Mal 3,16 – 4,6) ukazuje na roli Eliáše, jako předchůdce Hospodinova, zatímco v evangeliu (Mk 9, 9-13) Ježíš zvěstuje: „Eliáš již přišel…“ (Mk 9,13)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: