Sobota před 29. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

29. neděle v mezidobí B
2. nedělní čtení (Žd 5, 1-10) a evangelium (Mk 10, 35-45) spojuje téma kněžské služby.

V 1. čtení (Jb 38, 1-7.(34-41) Hospodin hovoří k Jobovi z vichřice.

Ve SZ čteních celý týden pokračuje Job. Ve čtvrtek (Jb 36, 1-16) hovoří Elihúa, syn Berakeelův.Jeho vyznání pokračuje i v pátek (Jb 37, 1-24). V sobotním čtení, které navazje na nedělní (Jb 39, 1-30) Jobovi odpovídá Bůh. Řeč pokračuje v pondělí (Jb 40, 1-24), úterý (Jb 41, 1-11) a ve středu (Jb 41, 12-26)

NZ čtení čtvrtku (Ř 15, 7-13) souvisí s 2. nedělním: „Kristus se stal služebníkem…“ (Ř 17,8). Podobně v pátek (Zj 17, 1-18): „Beránek je přemůže, protože je Pán Pánů a Král králů…“ (Zj 17,14).

NZ čtení pondělí (Žd 6, 1-12) a bezprostředně následující v úterý (Žd 6, 13-20) jsou pokračováním nedělního 2. čtení.

Sobotníní evangelium (L 22, 24-30) pojednávající o službě souvisí s evangeliem nedělním. Podobně evangelium středeční (J 13, 1-17).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: