Sobota před 22. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

22. neděle v mezidobí B
1. čtení (Pís 2, 8-13) je tuto neděli vybráno z Písně písní, jejíž autorsví bylo tradičně připisováno Šalamounovi.

Společné téma 2. čtení (Jk 1, 17-27) a evangelia (Mk 7, 1-8.14-15.21-23) ba se dalo nazvat: „zbožnost a její verbální projev“: „Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná.“ (Jk 1,26) „Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.“ (Mk 7,6)

SZ čtení celého týdne jsou vzata z Písně písní.

NZ čtení ve čtvrtek (Jk 1, 1-8) a v pátek (Jk 1, 9-16) bezprostředně předchází nedělnímu druhému čtení. Čtení pondělka (1 Tm 4, 6-14) a úterka (1 P 2, 19-25) s tím vykazují společná témata: „Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu…“ (1 Tm 4,8), „… ani lest nebyla nalezena v jeho ústech“ (1 P 2,22)

Evangelia soboty (J 18, 28-32) a středy (7, 9-23) se dotýkají postojům k předpisům, podobně jako nedělní evangelium.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: