Sobota před 21. nedělí v mezidobí B

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B

Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.

2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).

1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.

21. neděle v mezidobí B
1. nedělní čtení (1 Kr 8, (1.6.10-11).22-30.41-43) obsahuje Šalamounovu modlitbu v nově postaveném chrámu. 2. čtení (Ef 6, 10-20), které popisuje zbraně k duchovnímu boji zmiňuje i modlitbu: „Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem…“ (Ef 6,18)

Evangelium (J 6, 56-69) je závěrem „eucharistické kapitoly“. Mnozí z učedníků nesnesou Ježíšovu „tvrdou řeč“, kdy nabízí své tělo k jezení.

Všední SZ čtení se věnují okolnostem stavby chrámu. Ve čtvrtek (1 Kr 4, 20-28) je popsána příznivá situace Šalamounova království, v pátek (1 Kr 4, 29-34) Šalaounova moudrost a nadání, v sobotu (1 Kr 5, 1-12) pomoc týrského krále Chírama.

V pondělí (1 Kr 5, 13-18) je popsána příprava stavby, v úterý (1 Kr 6, 1-14) postup stavby a ve středu (1 Kr 6, 15-18) vybavení chrámu.

NZ čtení před nedělí rezonují s 2. nedělním čtením: ve čtvrtek (1 Te 5, 1-11) čteme: „oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení“ (1 Te 5,8), v pátek (Ř 13, 11-14): „Oblečte se v Pána Ježíše Krista…“ (Ř 13,14). Pondělní perikopa (Ef 5,21 – 6,9) bezprostředně nedělnímu 2. čtení předchází a úterní (Ef 6, 21-24) je bezprostředně následuje.

Všední evangelia se týkají evangelia nedělního. V sobotu (L 11, 5-13) je zmínka o chlebu: „když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen?“ (L 11,11). Středeční evangelium (J 15, 16-25) obsahuje přikázání lásky s eucharistií bytostně související.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: