Sobota před 18. nedělí v mezidobí A

18. neděle v mezidobí A
Evangelium této neděle (Mt 14, 13-21) popisuje nasycení zástupů z pěti chlebů a dvou ryb.

V 1. čtení (Gn 32, 22-31) zápasí Jákob s Bohem a je zachráněn. Záchrana se týká všeho jeho potomstva. Ve 2. čtení (Ř 9, 1-5) se Pavel rmoutí nad tím, že tato záchrana je zpochybněna tím, že Izrael nepřijal Krista. „Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista, místo svých bratrů…“ (Ř 9,3)

Motiv záchrany Jákoba-Izraele se objevuje i u SZ čtení všedních dní. Ve čtvrtek (Iz 14, 1-2) „Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izrael…“ (Iz 14,1). V pátek (Iz 41, 8-10) „Neboj se, protože já jsem s tebou…“ (Iz 41,10). V sobotu (Gn 31, 1-21) je Jákob zachráněn útěkem od Lábana.

NZ texty čtvrtku (Fp 4, 10-15) a soboty (Mt 7, 7-11) souvisí s nasycením, tématem nedělního evangelia. Text pátku (Ř 9, 6-13) je pasáž bezprostředně předcházející nedělnímu 2. čtení.

SZ texty po neděli navazují na SZ čtení soboty. V pondělí Gn 31, 22-42 a v úterý Gn 32, 3-21. Bezprostředně předchází 1. nedělnímu čtení. Středeční proroctví ze zajetí (Iz 43, 1-7) vyjadřuje víru v Hospodina, který zachrání Izrael.

V NZ lekci pondělí (Ř 1, 8-15) vyjadřuje Pavel své nasazení pro Římany obdobně jako pro Izraelity v nedělním 2. čtení. V úterý (Sk 2, 37-47) Petr vybízí posluchače k záchraně skrze přijetí slova a křest.

Středeční evangelium (Mt 15, 32-37) je obdobné nedělnímu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: