Sobota před 16. nedělí v mezidobí C

V nedělním evangeliu (L 10, 38-42) je chválena Marie, která „se posadila k Ježíšovým nohám a poslouchala jeho slovo“ (L 10,39). S tím koresponduje 1. čtení (Am 8, 1-12), kdy Hospodin pošle na zemi hlad, nikoli po chlebu, „ale po slyšení Hospodinových slov.“ (Am 8,11)
2. čtení (Ko 1, 15-28) začíná hymnem oslavujícím Krista (Ko 1, 15-20).

SZ čtení všedních dnů jsou již druhý týden volena z proroka Amose: čtvrtek Am 5, 10-17; pátek Am 5, 18-27; sobota Am 6, 1-14; pondělí Am 7, 1-6; úterý Am 8,13 – 9,4; středa Am 9, 5-15.

NZ čtení čtvrtku (Žd 5, 1-6), pátku (Ef 3, 14-21), pondělí (Ko 1,27 – 2,7) a úterý (1 J 2, 1-6) tematicky souvisí s nedělním 2. čtením. Sobotní evangelium (L 8, 4-10) koresponduje s tématem nedělního evangelia a 1. čtení: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá“ (L 8,8), podobně i evangeliu středeční (J 6, 41-51): „kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně“.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: