Sobota před 13. nedělí v mezidobí A

13. neděle v mezidobí A
Spojujícím tématem 1. a 2. nedělního čtení je poslušnost. V 1. čtení (Gn 22, 1-14) Abraham poslouchá Hospodina, když je ochoten mu obětovat vlastního syna. Ve 2. čtení (Ř 6, 12-23) srovnává Pavel cestu „hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti“ (Ř 6,16).

V evangeliu (Mt 10, 40-42) Ježíš vysoce hodnotí „maličké“.

Ve čtvrtečním SZ čtení (Mi 7, 18-20), v pátečním (2 Pa 20, 5-12) i v sobotním (Gn 26, 23-25) je zmíněn Abraham, postava tohoto týdne.

NZ čtení čtvrtku (Ga 5, 1-6) předjímá 2. nedělní čtení: „v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka, ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku“ (Ga 5,6). Podobně navazují text v pátek (Ga 5, 7-12). Sobotní evangelium si všímá „maličkých“ podobně jako evangelium nedělní.

Odkazu Abrahama se věnují i všechna SZ čtení po neděli (ze Zákona, Předních i Zadních proroků). V pondělí pokračování nedělního textu Gn 22, 15-18, v úterý 1 Kr 18, 36-39, ve středu Iz 51, 1-3.

NZ texty si všímají charakteristik nového přístupu k zákonu. V pondělí (1 Te 4, 9-12) bratrské lásky, v úterý (1 J 4, 1-6) zkoumání duchů, ve středu (Mt 11, 20-24) potřeby pokání.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: