Pondělí po Letnicích B

Letnice B
Křesťanské Letnice
(Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian – De baptismo 19

Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.

Ikona Letnic

V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Ez 37, 1-14) o oživení suchých kostí. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 22-27) o „Duchu, který se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Ř 8,26). Evangelium (J 15, 26-27; 16, 4b-15) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

SZ čtení přípravných dnů si všímají předobrazů projevů Ducha. V čtvrtek se čte Gn 2, 4b-7: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země, a do jeho chřípí vdechu dech života; a člověk se stal živou bytostí“ (Gn 2,7), v pátek Job 37, 1-13: „Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst“ (Job 37,2) a v sobotu Ex 15, 6-11: „Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val…“ (Ex 15,8).

Jak NZ čtení ve čtvrtek (1 K 15, 42b-49) a navazující v pátek (1 K 15, 50-57), tak sobotní evangelium (J 7, 37-39) se zabývají rolí Ducha, dárce života.

SZ čtení v pondělí (Jl 2, 18-29) ukazuje na boží přízeň jeho lidu, zatímco v úterý (Gn 11, 1-9) nepřízeň v případě svévole – zmatení jazyků. NZ text pondělí (1 K 12, 4-11) a navazující v úterý (1 K 12, 12-27) pojednává o darech Ducha.

Ve středu se opakuje alternativní SZ text neděle (Ez 37, 1-14) – popis proroctví Ezechielova, zatímco evangelium (J 20, 19-23) popisuje proroctví Janovo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: