Pondělí po 5. neděli velikonoční B

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

5. neděle velikonoční B
Nedělní evangelium (J 15, 1-8) obsahuje podobenství o vinné révě a ratolestech.

1. čtení (Sk 8, 26-40) popisuje křest dvořana etiopské královny jáhnem Filipem.

2. čtení (1 J 4, 7-21) vrcholí větou: „Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.“ (1 J 4,20)

SZ čtení čtvrtku (Am 8, 1-7) a navazující pátku (Am 8, 11-17) spojuje v nedělním evangeliem „koš letního ovoce“. SZ čtení soboty (Am 9, 7-15) „sladké víno“.

NZ čtení čtvrtku (Sk 8, 1b-8) a pátku (Sk 8, 9-25) se týkají činnosti jáhna Filipa, podobně jako nedělní 1. čtení.
Sobotní evangelium (Mk 4, 30-32) analogicky k nedělnímu obrazu vinné révy přidává obraz růstu hořčice.

Téměř všechna čtení po neděli jsou vybrána tak, aby obsahovala pojmy ovoce, vinice atd. V pondělí Iz 5, 1-7 a Ga 5, 16-26; v úterý Iz 32, 9-20 a Jk 3, 17-18; v sobotu Iz 65, 17-25.

Středeční evangelium (J 14, 18-31) se tematicky shoduje s nedělním 2. čtením.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: