Pondělí po 33. neděli v mezidobí C

33. neděle v mezidobí C
Nedělní evangelium (L 21, 5-19) obsahuje část „Lukášovy apokalypsy“. 2. čtení (1 Te 3, 6-14) výzvu, aby lidé, přes blízkost parusie, žili a pracovali normálně. 1. čtení (Iz 65, 17-25) obsahuje eschatologické vize Tritoizajáše.

Podobného charakteru a ze stejné knihy jsou převzata SZ čtení celého týdne. Ve čtvrtek Iz 57, 14-21; v pátek Iz 59, 1-15a; v sobotu Iz 59, 15b-21; v pondělí Iz 60, 17-22; v úterý Iz 66, 1-13; ve středu Iz 66, 14-24.

NZ texty poukazují na různé aspekty eschatonu. Čtvrteční čtení (Ř 1, 18-25) svědčí, že nepravosti lidí vyjdou najevo. Páteční čtení (2 Te 1, 3-12): „(Pán) přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých, a by se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili…“ (2 Te 1,10). Sobotní evangelium (L 17, 20-37): „Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat“ (L 17,20).

Morálními zásadami se zabývají NZ čtení pondělka (Ef 4,25 – 5,2) a úterka (1 K 10,23 – 11,1). Středeční evangelium (Mt 23,37 – 24,14) obsahuje Matoušovu apokalypsu a je tak paralelou evangelia neděle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: