Pondělí po 27. neděli v mezidobí C

27. neděle v mezidobí C
Nedělní evangelium (L 17, 5-10) a 2. čtení (2 Tm 1, 1-14) spojuje myšlenka charakteru víry: „Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě…“ (2 Tm 1,5); „Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši ´Vykořeň se a přesaď do moře´, a poslechla by vás“ (L 17,6)
Celý týden pokračují čtení z Jeremáše, resp. z Pláče. Ve čtvrtek Jr 52, 1-11; v pátek Jr 52, 12-30; v sobotu Pl 1, 7-15; v neděli Pl 1, 1-6; v pondělí Pl 1, 16-22; v úterý Pl 2, 13-22; ve středu Pl 5, 1-22.

Tématu víry se dotýkají i NZ čtení před nedělí. Ve čtvrtek Zj 2, 8-11: „Buď věrný až na smrt…“ (Zj 2,10), v pátek Zj 2, 12-29: „…nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit…“ (Zj 2,13), v sobotu (Mt 20, 29-34) neochvějná víra dvou slepců.

S tématem se setkáme i po neděli. V pondělí Jk 1, 2-11: „Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost“ (Jk 1,3), v úterý 1 J 5, 1-5.13-21: „Každý, kdo věří, že Ježíš Kristus je zrozen z Boha…“ (1 J 5,1). Středeční evangelium (Mk 11, 12-14.20-24) je paralelou evangelia neděle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: