Pondělí po 2. neděli po Zjevení Páně A

2. neděle po Zjevení A

Texty tohoto týdne navazují na minulý a pokračují svědectvím o různých aspektech povolání.

Nedělní evangelium (J 1, 29-42) poskytuje svědectví Předchůdce a Křtitele Jana o svém povolání: „Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.“ (J 1,31) Jan svědčí o Ježíšovi:„Hle, Beránek Boží“ (J 1,29 a 36). Perikopa obsahuje, oproti verzi v římském lekcionáři i Ježíšovo povolání prvních učedníků vč. Ondřeje a Petra: „Pojďte a uvidíte“ (J 1,39).

SZ čtení (Iz 49, 1-7) obsahuje analogicky poselství o povolání Izaiáše: „abych k němu navrátil Jákoba a aby pro něj byl shromážděn Izrael“ (Iz 49,5).

Druhým čtením, začátkem 1. listu Korinťanům (1 K 1, 1-9) začíná souvislé nedělní čtení tohoto listu, které nás bude provázet až do začátku postu. Oproti římské verzi je perikopa rozšířena tak, že obsahuje i zmínku o povolání Korinťanů (1 K 1,9)

Čtení všedních dní předcházejících neděli doplňují téma povolání dalšími příklady.
Ve čtvrtečním SZ čtení (Iz 22, 15-25) je popsáno povolání Eljakíma jako správce královského paláce namísto jeho předchůdce Šebny. Přesto není toto povolání trvalé: „pohne se ten kolík zaražený na spolehlivém místě, bude odseknut…“ (Iz 22,25)

Tak i v NZ čtení (Ga 1, 6-12) se Kristovou milostí povolaní Galaťané rychle odvrací k jinému evangeliu.

Páteční SZ čtení (Gn 27, 30-37) popisuje rozpaky Ezaua i Izáka, nad jednáním Jákoba, který získal lstí prvorozenecké požehnání (vyvolení).
Začátek Skutků (Sk 1, 1-5) zmiňuje vyvolení apoštolů po křtu Janově.

Sobotní čtení ukazují na další aspekt povolání: všeho nechat a věnovat se mu naplno.
Ve SZ čtení (1 Kr 19, 19-21) povolává Elijáš svého nástupce Elíšu (Elizea), v NZ (L 5, 1-11) povolává Ježíš Šimona a jeho společníky.

Všechna čtení všedních dní po neděli reflektují nedělní evangelium.
Pondělní SZ čtení (Ex 12, 1-13.21-28) popisuje paschální hostinu, kde důležitou roli hraje beránek.
Stejně tak v NZ čtení (Sk 8, 26-40) je beránek zmíněn. Obě čtení spojuje i motiv cesty, ke které jsou povolaní vyzváni i motiv znamení vyjadřujícího vztah k Hospodinu.

Úterní SZ čtení (Iz 53, 1-12) – součást 4. písně o božím služebníkovi, bylo citováno ve včerejším čtení ze Skutků, představuje božího služebníka, jako beránka vedeného na porážku. Roli oběti si všímá i NZ čtení (Žd 10, 1-4)

Středeční SZ čtení (Iz 48, 12-21) obsahuje výzvu k vyjití z Babylóna. (Iz 48,20). NZ čtení (Mt 9, 14-17) porovnává poslání Jana a Ježíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: